Kontakt
Název školy: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
Adresa: Gebauerova 819/8, Ostrava - Přívoz, 702 00 mapa
odloučené pracoviště: Ibsenova 978/36, Ostrava - Přívoz, 702 00 mapa
Identifikátor datové schránky: v4fmqrt
Kontakty:
Pracoviště Gebauerova: telefon:
kancelář (mobil):
sborovna I. stupeň (mobil):
družina (mobil):
e-mail:
596 134 328
731 152 658
733 539 850
732 865 444
zsgebauerova@seznam.cz

Pracoviště Ibsenova: telefon:

e-mail:
596 623 172
597 582 925
skola@zs-ibsenova.cz

Zápis do 1. tříd
Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 na naší škole proběhly 3. a 4. dubna 2018.
Dodatečné zápisy do 0. a 1. tříd budou probíhat každé pondělí ve 12,00 hodin po telefonické domluvě s vedením školy (tel. čísla uvedena výše). Řádné zápisy probíhají v termínu od 3. 4. 2018 do 30. 4. 2018.
Doporučujeme, aby se zápisu k povinné školní docházce zúčastnilo i zapisované dítě. Zapisovány budou děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti po odkladu školní docházky.
Podrobné informace k organizaci zápisu naleznete zde:
Velikonoční prázdniny
Od čtvrtka 29. března do pondělí 2. dubna 2018 budou velikonoční prázdniny. Vyučování opět začne v úterý 3. dubna podle stálého rozvrhu.
Výsledky voleb do Školské rady
Členy Školské rady pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 se stávají:
 • za pedagogické pracovníky
 • 1. Mgr. Aleš Pavelka
  2. Mgr. Jiří Šebesta
 • za zákonné zástupce žáků
 • 1. Jozef Ištok
  2. Simona Kandráčová
Oříšek hledá talent
Naše děvčata z tanečního kroužku „Luluďori“ dne 23. 11. 2017 reprezentovaly naši školu na soutěži „Oříšek hledá talent“. V této soutěži vybojovaly 3. místo v taneční kategorii. Kromě tohoto úspěchu ještě Renáta Ondičová a Vanesa Žigová získaly zvláštní ocenění za originální pěvecké a taneční vystoupení.
Děvčatům i vedoucímu tanečního kroužku gratulujeme!!!

Prohlášení
Jak jsme byli informováni, v Ostravě několik dětí, které se prohlašují za žáky naší školy, obchází domy a vybírají příspěvek údajně na školní potřeby. Vedení školy se tímto prohlášením od uvedené aktivity distancuje. Škola žádné takovéto vybírání příspěvků neorganizuje.
Pronájem multifunkčního hřiště a tělocvičny
Multifunkční školní hřiště s umělým povrchem
 • Možnost využití na fotbal, basketbal, házenou, volejbal, nohejbal.
 • Hřiště je otevřeno pro veřejnost – ORGANIZOVANÉ SKUPINY – po předchozí domluvě.
 • Možnost jednorázového vstupu i trvalé rezervace včetně víkendů a prázdnin v období duben – říjen.
 • Poplatek za pronájem hřiště pro celou skupinu činí 200 Kč/h pro dospělé, 100 Kč/h pro děti a mládež s vedoucím (rozumí se osoba starší 18 let, která zodpovídá za jejich bezpečnost i za případně způsobené škody).
 • Pronájem tělocvičny 150 Kč na hodinu.
  V případě zájmu kontaktujte sekretariát školy.
  Aktuální projekty:
  Grammy
  logo
  Naše škola je zapojena do projektu GRAMMY, který bude realizován v období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019.
  Projekt svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků potřebných k uplatnění v životě. Aktivity projektu vychází z aktuálních potřeb škol ze tří krajů (Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký), které se dlouhodobě věnují vzdělávání žáků cílové skupiny a zároveň ve volnočasových aktivitách spatřují možnost rozvíjet u těchto žáků takové dovednosti a znalosti, které následně uplatní ve výuce, čímž dochází ke zlepšení jejich vzdělávacích výsledků. Projekt realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p. o. ve spolupráci s 11 partnerskými školami.
  Bližší informace naleznete na webových stránkách projektu ZDE.
  Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
  logo
  Od školního roku 2016/2017 se naše škola zapojila do projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212. Hlavním cílem projektu je zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání. Zvláště dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. A také zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky.
  Ovoce a zelenina do škol
  I v tomto školním roce se účastníme projektu Ovoce a zelenina do škol. V rámci projektu dostávají žáci 1. stupně základních škol čerstvé ovoce a zeleninu, popř. balené čerstvé ovoce a zeleninu nebo balené ovocné a zeleninové šťávy. Tyto produkty dostávají děti zcela zdarma. Pokud děti dostanou ovoce či zeleninu zabalenou v krabičce, na tácku či v sáčku, na etiketě je vždy uvedeno datum balení.
  Dodavatelem produktů pro naši školu bude Ovocentrum z Valašského Meziříčí.
  Poděkování
  Vážená paní ředitelko, vážené paní kolegyně,
  ráda bych Vám touto cestou jménem svým i jménem vedoucího katedry výtvarné výchovy PdF Ostravské univerzity Mgr. Milana Cieslara, PhD. poděkovala za možnost realizace pedagogické praxe našich studentů na Vaší základní škole v tomto akademickém roce 2015/2016 v předmětu Výtvarná výchova. Velmi děkuji za vřelý lidský i odborný zájem o naše studenty, za odborně přesvědčivé vzdělávací prostředí, které jste nám poskytli. Pro příští akademický rok si dovolím doufat v další možnost naší spolupráce. Všem Vašim fakultním učitelům pedagogické praxe i Vám, paní ředitelko, si dovoluji přát krásné prázdniny.
  PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., v. r.
  Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, ul. Šrámkova, Ostrava-Mariánské Hory
  20.6.2016

  Fotografickou dokumentaci z průběhu praxe můžete shlédnout >ZDE
  Zajímavost
  Na slavnostním vyhlášení akce, kterou pořádá městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Dětská, žákovská a pedagogická osobnost školního roku 2015/2016, byla 2. června 2016 v klubu Atlantik oceněna a odměněna i naše žákyně 9. ročníku - Adriana Polláková. Z navržených bylo vybráno 7 žáků základních škol, 3 děti z mateřských školek a 5 pedagogů z mateřských a základních škol, kteří za svou píli a snahu obdrželi věcné dary. Součástí akce bylo milé vystoupení hudebního kroužku, vítězů recitační soutěže a malé pohoštění.. Pár fotografií z předávání je ke shlédnutí ZDE.


  TOPlist
  © 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658