Kontakt
Název školy: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
Adresa: Gebauerova 819/8, Ostrava - Přívoz, 702 00 mapa
odloučené pracoviště: Ibsenova 978/36, Ostrava - Přívoz, 702 00 mapa
Kontakty:
Pracoviště Gebauerova: telefon:
kancelář (mobil):
sborovna I. stupeň (mobil):
družina (mobil):
e-mail:
596 134 328
731 152 658
733 539 850
732 865 444
zsgebauerova@seznam.cz

Pracoviště Ibsenova: telefon:

e-mail:
www:
596 623 172
597 582 925
skola@zs-ibsenova.cz
zs-ibsenova.cz
Vyhlášení ředitelského volna
Ředitelka školy vyhlašuje, v souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, ředitelské volno na dny 27. – 30. 6. 2016 z organizačních důvodů (plánovaná výměna oken a příprava školy na ni). Škola bude na obou pracovištích v tyto dny pro žáky uzavřená, včetně školní družiny a školní jídelny.
Změna organizace závěru školního roku
Z důvodu plánované revitalizace školy dochází ke změně organizace závěru školního roku:
 • Třídní schůzky se budou konat již o týden dřív, 2. června 2016.
 • Posouvá se také termín klasifikační pedagogické rady - 20. června na pracovišti Gebauerova, 21. června na pracovišti Ibsenova.
 • V období od pondělí 20. června do čtvrtka 23. června bude výuka ve všech třídách zkrácena na 4 vyučovací hodiny (do 11:40).
 • Na obou pracovištích pak bude vysvědčení vydáváno již 24. června 2016 (jedna vyučovací hodina do 8:45).
 • Poděkování
  Vážená paní ředitelko, vážené paní kolegyně,
  ráda bych Vám touto cestou jménem svým i jménem vedoucího katedry výtvarné výchovy PdF Ostravské univerzity Mgr. Milana Cieslara, PhD. poděkovala za možnost realizace pedagogické praxe našich studentů na Vaší základní škole v tomto akademickém roce 2015/2016 v předmětu Výtvarná výchova. Velmi děkuji za vřelý lidský i odborný zájem o naše studenty, za odborně přesvědčivé vzdělávací prostředí, které jste nám poskytli. Pro příští akademický rok si dovolím doufat v další možnost naší spolupráce. Všem Vašim fakultním učitelům pedagogické praxe i Vám, paní ředitelko, si dovoluji přát krásné prázdniny.
  PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., v. r.
  Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, ul. Šrámkova, Ostrava-Mariánské Hory
  20.6.2016

  Fotografickou dokumentaci z průběhu praxe můžete shlédnout >ZDE
  Zajímavost
  Na slavnostním vyhlášení akce, kterou pořádá městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Dětská, žákovská a pedagogická osobnost školního roku 2015/2016, byla 2. června 2016 v klubu Atlantik oceněna a odměněna i naše žákyně 9. ročníku - Adriana Polláková. Z navržených bylo vybráno 7 žáků základních škol, 3 děti z mateřských školek a 5 pedagogů z mateřských a základních škol, kteří za svou píli a snahu obdrželi věcné dary. Součástí akce bylo milé vystoupení hudebního kroužku, vítězů recitační soutěže a malé pohoštění.. Pár fotografií z předávání je ke shlédnutí ZDE.
  Přijatí do 1. tříd pro šk. rok 2016/17
  Seznam přijatých do 1. tříd pro šk. rok 2016/17 k zobrazení ZDE
  Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy
  Dodatečné zápisy do 1. ročníku a do přípravné třídy pro rok 2016/2017 budou probíhat pouze po předchozí telefonické domluvě na pracovišti Gebauerova ve středy od 12 do 13 hodin, na pracovišti Ibsenova dle dohody.
  Žádost o spolupráci
  Milí rodiče a zákonní zástupci žáků. Vzhledem k množícím se případům porušování zásad bezpečnosti v hodinách tělesné výchovy Vás tímto žádáme o pomoc s jejich dodržováním. Dohlédněte, prosím, na své děti a zkontrolujte, zda chodí do hodin tělesné výchovy řádně připraveny. Děti opakovaně zapomínají cvičební úbor, vhodnou obuv a některé si odmítají či nedokáží sundat na hodinu šperky (náušnice, řetízky či piercing). Tím ohrožují především bezpečnost svou a svých spolužáků. Děkujeme předem za vstřícnost a spolupráci s vyřešením tohoto problému. Zásady bezpečnosti dodržované v tělesné výchově si můžete přečíst ZDE
  Zajímavost
  I v tomto školním roce navštěvujeme s našimi žáky vzdělávací programy v ostravském Velkém světě techniky. Naše žákyně, Adriana Kroščenová, se díky tomu stala miliontou návštěvnicí. O této události jste se mohli dočíst i v moravskoslezském deníku, na serveru novinky.cz či na stránkách Světa techniky.
  Ozdravný pobyt
  V termínu od 7. 11. do 12. 11 se žáci naší školy zúčastnili ozdravného pobytu - školy v přírodě - v Horní Bečvě. Ozdravný pobyt byl realizován v rámci projektu „Do přírody za zdravím II“. Tento projekt je vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP a spolufinancování městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.


  Aktuální projekty:
  Ovoce a zelenina do škol
  I v tomto školním roce se účastníme projektu Ovoce a zelenina do škol. V rámci projektu dostávají žáci 1. stupně základních škol čerstvé ovoce a zeleninu, popř. balené čerstvé ovoce a zeleninu nebo balené ovocné a zeleninové šťávy. Tyto produkty dostávají děti zcela zdarma. Pokud děti dostanou ovoce či zeleninu zabalenou v krabičce, na tácku či v sáčku, na etiketě je vždy uvedeno datum balení.
  Dodavatelem produktů pro naši školu bude Ovocentrum z Valašského Meziříčí.


  TOPlist
  © 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658