Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

specializované počítačové a jazykové učebny a laboratoře

Údaje k celému projektu:
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/08.00718
Název programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko
Počet modernizovaných učeben: 11
Výše dotace z rozpočtu regionální rady: max. 5,3 mil. Kč
Rozpočet pro projekt dle žádosti o dotace: 5,8mil. Kč
Nabídková cena za projekt cekem: 6 482 867 Kč

Plánovaný harmonogram:
Výběrové řízení na dodavatele: od 1/2011 do 5/2011
Fyzická realizace projektu: od 6/2011 do 10/2011
Ukončení projektu: 12/2011

Popis projektu:
V rámci projektu byly vybaveny učebny, především odborného charakteru, novým ergonomickým nábytkem a audiovizuální a informační technologií. Díky realizaci projektů se zkvalitnilo technické zázemí v odborných učebnách pro výuku cizích jazyků, ICT, chemie a fyziky, v multimediálních učebnách a v kmenových třídách.

Na ZŠ Gebauerova v rámci tohoto projektu byly modernizovány odborné učebny 2. stupně. Učebna fyziky a chemie byla kompletně modernizována – je vybavena novým nábytkem, odborným pracovištěm i interaktivní tabulí. Také v učebně přírodopisu byla instalována nová interaktivní tabule. Učebna cizích jazyků byla vybavena nově informační a audiotechnikou pro zkvalitnění výuky jazyků. Byla zřízena nová učebna ICT.© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658