Naše škola je zapojena do projektu Škola pro životNaše škola je zapojena do projektu Škola pro život, reg.číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0029.

Projekt svými aktivitami přispěje ke zkvalitnění výuky žáků se sociokulturním znevýhodněním a zvýšení jejich motivace k učení jako prevenci předčasného odchodu ze systému vzdělávání. V práci se žáky budou uplatňovány praktické metody a formy práce, které rozvíjejí jejich životní dovednosti, podporují osobnostní rozvoj a zohledňují jejich specifičnost. Dojde ke zvyšování jejich ICT kompetencí. Ve výuce i mimo ni budou uplatňovány prvky estetické výchovy. Dále budou podpořeny volnočasové aktivity. Rodiče budou zapojeni do aktivit školy pro navázání efektivní spolupráce. Vzděláváním pedagogů dojde ke zvyšování jejich kompetencí v přístupu k těmto žákům. Příklady dobré praxe budou šířeny do dalších škol v kraji.

Projekt realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace spolu se 7 partnery:

► Základní škola T.G.Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280 okres Karviná, p.o. (www.zspudlov.cz)
► Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, p.o. (www.zsgebauerova.cz)
► Základní škola, Karviná – Nové Město, Komenského 614, p.o. (www.zvskarvina.cz)
► Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, p.o. (www.zsvizina.cz)
► Základní škola, Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 6, p.o. (www.zskarasova.cz)
► Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra (www.czsms.cz)
► Základní škola Karviná - Nové Město tř. Družby 1383 (www.zs-druzby.cz)

Rozpočet projektu: 7 146 894,- Doba realizace projektu: 2.12.2009 – 29.6.2012 Webové stránky projektu: http://www.kvic.cz/projekty/skola_pro_zivot/© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658