Důležité informace

19. ČERVNA 2020 - ZMĚNA!!!

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude na obou pracovištích
(Gebauerova i Ibsenova) rozdáno
v úterý 23. června v 8 hodin.

Na základě opatření ministerstva zdravotnictví platného od 22. června2020,
které se týká základních škol, je stále nutné při vstupu do školy předložit čestné prohlášení a
do škol nemohou osoby s příznaky virového onemocnění
(týká se žáků i zákonných zástupců).


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

VÝSLEDEK ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
ve školním roce 2020/2021

 ZDE

Ředitelka školy vyhlašuje na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
volné dny na období od 24. - 30. června 2020 
z technických důvodů
(plánované opravy na obou pracovištích školy.

INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
OD 25. 5. 2020 
NAJDETE V ZÁLOŽCE 

AKTUALITY

Žáci 1. stupně, kteří nechodí do školy - je třeba odevzdat učebnice a vyzvednout si své věci, které máte ve škole. Kontaktujte svého třídního učitele a domluvte se na termínu, kdy tak učiníte.

 

INFORMACE O OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ
OD 8. 6. 2020
NAJDETE V ZÁLOŽCE

AKTUALITY

Žáci 2. stupně, přijďte dle rozpisu do školy - je třeba odevzdat učebnice, vyzvednout si své věci, které máte ve škole, dořešit klasifikaci a absenci. Kontaktujte svého třídního učitele. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 27. dubna 2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. S jejím zněním se můžete seznámit ZDE

Byla stanovena pravidla hodnocení žáků naší školy za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Seznámit se s nimi můžete v TOMTO dokumentu.

 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz