DODATEČNÉ ZÁPISY dětí do 1. ročníku a přípravné třídy

Dodatečné zápisy budou na obou pracovištích probíhat od 8. 4. do 30. 4. 2021
v časovém rozmezí 9,00 - 12,00 hodin po předchozí telefonické domluvě.

Tel. číslo na ZŠ Gebauerova 596134328 nebo 731152658.

Tel. číslo na odloučené pracoviště Ibsenova 724042580

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz