INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 se znovu rozjíždí prezenční výuka ve školách – zatím jen na prvním stupni a to tzv. rotačním způsobem (děti dané třídy se učí týden ve škole a následující týden doma).

Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce dle dosavadního režimu.

Jak budou třídy 1. stupně na obou pracovištích rozděleny:

pondělí 12. 4. přijdou přípravné, 3., 4. a 5. třídy 

pondělí 19. 4. přijdou přípravné, 1. a 2. třídy 

pondělí 26. 4. přijdou přípravné, 3., 4. a 5. třídy 

pondělí 3. 5. přijdou přípravné, 1. a 2. třídy 

 

Třídy budou mít prezenční výuku podle platného rozvrhu a se všemi omezeními (chirurgické roušky nebo respirátory, zákaz Tv, zákaz zpívání, homogenní skupiny žáků apod.) a zároveň prezenční výuky se mohou účastnit jen děti, které budou ve škole před výukou testovány a výsledek jejich testu bude negativní. Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák nebude v tyto dny přítomen, bude otestován samostatně v den jeho příchodu. Pro nutné případy bude otevřena zároveň školní družina ve skupinách dle jednotlivých tříd.

Rodiče, kteří si nepřejí, aby jejich děti byly testovány, oznámí tuto skutečnost ihned v pondělí osobně nebo telefonicky na svém pracovišti - v tomto případě budou žáci z výuky omluveni.

Aktualizace:

Od 3. května 2021 budou žáci 1. stupně a přípravné třídy ve školách testováni pouze jedenkrát týdně a to v pondělí.

Jak bude probíhat testování se podívejte zde LETÁK PRO ŽÁKY a LETÁK PRO RODIČE

Další informace k testování naleznete zde:

 

Všechny informace budou průběžně aktualizovány - sledujte tyto stránky.

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz