Provoz škol od 13. 9. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.

Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Nadále platí povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou ve všech společných prostorách školy.

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz