Upozornění pro žáky a rodiče

Škola je v současnosti uzavřena pro žáky a jejich přímou výuku. Nyní ještě není jasné, jak dlouho toto opatření vlády ČR bude platné a proto vyzýváme žáky i rodiče, aby k tomuto "volnu" nepřistupovali jako k prázdninám.

Najděte si v levém menu záložku VÝUKA. Do ní budou postupně zveřejňovány témata samostudia, opakování a úkoly pro jednotlivé třídy. Žádáme tímto rodiče o dohled nad tím, aby děti zadané úkoly splnily. V nastalé situaci se pokusme společně využít technologie pro online výuku, aby naši žáci mohli úspěšně zvládnout tento ročník.

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz