Zápisy dětí do 1. ročníku a přípravné třídy

Zápisy dětí do 1. ročníku a přípravné třídy pro šk. rok 2021/2022 budou na obou našich pracovištích (Gebauerova i Ibsenova) probíhat od 6. 4. do 30. 4. 2021

1. Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce osobně:

 • na ZŠ Gebauerova dne 6. 4. a 7. 4. od 12,00 do 15,00 
 • na pracovišti Ibsenova dne 6. 4. a 7. 4. od 8,00 do 14,00 

 

2. Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce elektronicky:

 • datovou schránkou: v4fmqrt,
 • email s elektronickým podpisem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • email bez elektronického podpisu + podpis zákonných zástupců osobně
  ve škole do 5 dnů

  

3. Doručení žádostí o přijetí k povinné školní docházce poštou na adresu:    

 • Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava – Přívoz, 702 00
          

 

 Formální část zápisu:

Zákonný zástupce přiloží k žádosti kopii rodného litu dítěte (buď v digitální podobě  - sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Zápis při osobní návštěvě probíhá bez dětí a za dodržování platných proti epidemiologických opatření.

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

 • Počet žáků, které je možné přijmout pro školní rok 2021 – 2022 je max. 60

 

V případě odkladu školní docházky:

 • Žádost zákonného zástupce
 • Doporučující vyjádření školského poradenského zařízené (pedagogicko-psychologická poradny, speciálně pedagogické centrum)
 • Doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Přípravná třída

Do přípravné třídy základní školy lze v souladu se školským zákonem zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou zapsány děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučením na umístění do přípravné třídy.

 

Kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy:

 • Děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) a mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy
 • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté), které mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy.
 • Počet dětí, které je možné přijmout pro školní rok 2021 – 2022 je max. 30

 

Formuláře k zápisu:

 

Oznámení výsledku zápisu:

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pod registračními čísly bude zveřejněn dne 3. 5. 2021 na stránkách školy a vyvěšen na obou pracovištích.

 

 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz