Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Dne 11. 12. 2023 se ve školní družině na pracovišti Ibsenova konalo vánoční tvoření. Společně jsme upekli voňavé perníčky, které jsme si dozdobili následující dny. Děti si vyráběly závěsné ozdoby na stromeček, vánoční svícny a vánoční přání pro rodiče.

Dne 24.10.3023 proběhlo ve školní družině na pracovišti Ibsenova halloweenské tvoření. Děti použily při tvoření různorodé materiály a výtvarné techniky. Největší radost měly z „DUŠÍKŮ“, ale nechyběli ani netopýři a dýně. Výtvory si děti odnesly s radostí domů. Poděkování patří paní vychovatelce Kateřině Reslerové za její přístup a trpělivost při tvoření.

Co se děje v naší školní družině, jaký mají děti program a jakým činnostem se věnují vám paní vychovatelky zdokumentovaly. Podívejte se sami :)

Nedílnou součástí programu školní družiny jsou i sportovní a pohybové aktivity. Děti se seznamují s pravidly a základními dovednostmi ve fotbalu, florbalu a pink pongu.

Pro děti ze školní družiny je v tomto pololetí připraveno pravidelné setkávání s preventisty Městské policie, kteří zábavnou formou seznamují děti se základy bezpečného pohybu na silnici. Dopravní výchova je realizována na Dětském dopravním hřišti v Ostravě – Přívozu.

V úterý 20.12. jsme využili krásného zimního počasí, nadílky sněhu ke "kluzákování" v Komenského sadech. Na zmrzlých tvářích dětí bylo vidět nadšení a radost.