Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Velikonoce jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Ani naše škola nezůstala pozadu a velikonočně ji žáci vyzdobili. Ve středu 20. 3. 2024 proběhl na naší škole projektový den Velikonoce.

V rámci projektu Překonáváme handicapy prostředí proběhlo již několik návštěv nově otevřené Papilonie-motýlího domu v Ostravě.

Aktivity k projektu Vánocemánie probíhaly na pracovišti Ibsenova od 28. 11. do 20. 12. 2023. Vánocemánii na naší škole odstartovala výzdoba školy a třídní učitelé pak společně s žáky začali s výzdobou svých tříd.

Aniž bychom si to uvědomili, přiblížil se konec dalšího kalendářního roku. A to je čas, kdy se opět můžeme společně bilancovat a pozastavit na tím, co jsme prožili. I tento rok nás ve škole navštívili zástupci Římskokatolické farnosti z Ostravy-Přívozu s povídáním o Vánocích. Žáci nultého až třetího ročníku se zúčastnili besedy s názvem „Betlém - dům chleba“, žáci čtvrtého až šestého ročníku besedy - „Vánoce v umění“ a žáci sedmého až devátého ročníku besedy – „Zamyšlení nad Vánocemi. Toto milé pozastavení seznámilo žáky s křesťanským rozměrem vánočních svátků, narozením Ježíše Krista či stvořením světa.