Zřizovatel naší školy, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, každoročně podporuje své školy v oblasti volnočasových aktivit pro žáky formou účelového neinvestičního příspěvku.

V roce 2021 získala naše škola tuto dotaci na realizaci svých dvou projektů v celkové částce 65 000 Kč. Projekt s názvem „Bavíme se ve škole i po škole dotaci“ je realizován na pracovišti Gebauerova, projekt s názvem „Naše odpoledne ve škole“ je realizován na pracovišti Ibsenova.

Oba projekty jsou zacíleny na všechny žáky školy a jejich smysluplné trávení odpoledního volného času v podobě nabídky bezplatných kroužků (sportovní, rukodělný, keramický, internetový, logopedický, taneční) i zajímavých aktivit v rámci školní družiny a školního klubu.

Z dané finanční podpory je zajištěno materiální vybavení pro činnost všech zmíněných aktivit, aby tyto mohly být realizovány bezplatně a naši žáci mohli smysluplně a pro ně přitažlivě trávit svůj volný čas.

Od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022 realizuje naše škola projekt Dejme dětem další šanci III s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020508 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III. Dotace je poskytnuta z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Poskytovatelem dotace je MŠMT. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Naše škola je zapojena do projektu Společně vše doženeme. Tento projekt finančně podpořilo Statutární město Ostrava částkou ve výši 23 000 Kč. Cílem projektu je poskytnout žákům možnost individuálního nebo skupinového doučování s ohledem na zmírnění dopadů ve vzdělávání za období distanční výuky. Doba trvání projektu je červen – říjen 2021.

Rada Moravskoslezského kraje se rozhodla usnesením č. 96/8500 ze dne 21. 9. 2020 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 na realizaci projektu Modernizace pracovního prostředí pedagogických pracovníků ZŠ Gebauerova – pracoviště Ibsenova ve výši 200 tis. Kč. Projekt bude zrealizován do 31. 12. 2020 a zahrnuje obnovu kancelářského nábytku (kancelářských stolů a židlí, skříní, regálů, věšáků, kontejnerů) pro kvalitní a moderní pracovní zázemí pedagogických pracovníků tohoto pracoviště.

 

Naše škola je zapojena v projektu MAP. Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021 realizuje naše škola projekt Dejme dětem další šanci II s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012826, v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Naše škola se od 1. 9. 2013 zapojila do projektu Ovoce do škol. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol. 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz