Rada Moravskoslezského kraje se rozhodla usnesením č. 96/8500 ze dne 21. 9. 2020 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 na realizaci projektu Modernizace pracovního prostředí pedagogických pracovníků ZŠ Gebauerova – pracoviště Ibsenova ve výši 200 tis. Kč. Projekt bude zrealizován do 31. 12. 2020 a zahrnuje obnovu kancelářského nábytku (kancelářských stolů a židlí, skříní, regálů, věšáků, kontejnerů) pro kvalitní a moderní pracovní zázemí pedagogických pracovníků tohoto pracoviště.

 

Naše škola je zapojena v projektu MAP. Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021 realizuje naše škola projekt Dejme dětem další šanci II s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012826, v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Naše škola se od 1. 9. 2013 zapojila do projektu Ovoce do škol. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol. 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz