Poslední školní týden (27. - 29. 6.) končí výuka ve všech třídách po 4. vyučovací hodině v 11:40 hodin. Školní rok 2021/22 zakončíme ve čtvrtek 30. 6. rozdáním vysvědčení (žáci budou ve škole do 8:45 hodin).

Ve čtvrtek 19. května 2022 se konají třídní schůzky, na pracovišti Gebauerova od 15 hodin, na pracovišti Ibsenova od 14 hodin.

Začíná hlasování Pébéčka na Gebauerovce!!! Dostanete své PIN kódy a pusťte se do toho. Autorům návrhů přejeme hodně štěstí!

Hlasujeme ZDE

A je to tady!!! 10 schválených návrhů postupuje do hlasování. Týmy navrhovatelů připravily plakáty a kampaň začíná. Vyberte si svého favorita do zahájení hlasování 11. 5. 

Bližší informace o jednotlivých návrzích najdete na stránce Pébéčka ZDE

 

IMG_2908.jpg IMG_2912.jpg IMG_2913.jpg IMG_2914.jpg IMG_2921.jpg IMG_2922.jpg IMG_2923.jpg IMG_2924.jpg IMG_2925.jpg IMG_2926.jpg IMG_2927.jpg IMG_2928.jpg IMG_2929.jpg IMG_2930.jpg IMG_2934.jpg IMG_2979.jpg IMG_2985.jpg navrhy.gif vysledky.png

Pojďte s nám oslavit rodinu!

 

Fajna rodina je hravý nástroj rodinné politiky statutárního města Ostravy. Letos proběhne již 3. ročník Dní Fajne rodiny, během kterých proběhne více než stovka prorodinných akcí a aktivit. Odstartují Světovým dnem rodiny v neděli 15. května a ukončí je pak tradiční festival Tátafest 19. června. Projektem, který rodinám nabízí prostor pro společné chvíle, si opět připomeneme, jak důležitá je rodina pro nás i naši společnost.

Bližší informace o programu a plánovaných akcích získáte na stránce fajnarodina.cz

 

Zápisy dětí do 1. ročníku a přípravné třídy pro šk. rok 2022/2023 budou na obou našich pracovištích (Gebauerova i Ibsenova) probíhat od 4. 4. do 29. 4. 2022

1) Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce osobně:

  • na ZŠ Gebauerova dne 4. 4. a 5. 4. od 12,00 do 15,00
  • na odloučeném pracovišti Ibsenova dne 4. 4. a 5. 4. od 8,00 do 15,00
 

2) Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce elektronicky:

3) Doručení žádostí o přijetí k povinné školní docházce poštou na adresu:

  • Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava – Přívoz, 702 00

Formální část zápisu:

Zákonný zástupce přiloží k žádosti kopii rodného listu dítěte (buď v digitální podobě  - sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Kritéria pro přijímání žáků do 1.ročníku:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

  • Počet žáků, které je možné přijmout pro školní rok 2022 – 2023 je max. 60

V případě odkladu školní docházky:

  • Žádost zákonného zástupce
  • Doporučující vyjádření školského poradenského zařízené (pedagogicko-psychologická poradny, speciálně pedagogické centrum)
  • Doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Přípravná třída

Do přípravné třídy základní školy lze v souladu se školským zákonem zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou zapsány děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučením na umístění do přípravné třídy.

Kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy:

  • Děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) a mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy
  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté), které mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy.
  • Počet dětí, které je možné přijmout pro školní rok 2022 – 2023 je max. 30

Oznámení výsledku zápisu:

Seznam přijatých žáků do 1. tříd  pod registračními čísly bude zveřejněn dne 2. 5. 2022 na stránkách školy a vyvěšen na obou pracovištích.

Formuláře k zápisu:

 

sport.hry

     Proč byste měli sportovat i Vy? A co sport znamená pro ambasadory Ostravských sportovních her?

     Podívejte se na motivační video a zkuste to! 3. výzva bude přeskok přes švihadlo.

     VIDEO

 

 

 

 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz