Distanční výuka pro žáky 3. - 9. tříd bude platit i v následujícím týdnu. To znamená, že i známky za první pololetí uzavřeme v tomto režimu. Konec klasifikace je v úterý 19. ledna. 

Doneste do školy nebo předejte domluveným způsobem vyučujícím předmětů veškeré vypracované úkoly, které jste dosud neodevzdali, nejpozději v úterý 19. ledna do 12 hodin. Úkoly odevzdané po tomto termínu budou považovány za neodevzdané a to ovlivní i vaši výslednou známku na pololetním vysvědčení.

Zadání práce na příští týden se proto na stránkách objeví až po termínu uzavření klasifikace, v úterý 19. ledna odpoledne.

Hodně sil a chuti do učení!!!

Zůstávají v platnosti opatření vyhlášená od 27. 12. 2020, provoz školy je stejný jako minulý týden.

  • Prezenční výuka (ve škole – dle platného rozvrhu) bude probíhat pro žáky 1. a 2. tříd a pro děti přípravné třídy.
  • Povinná distanční výuka (učení doma) bude probíhat pro žáky ostatních tříd (3. – 9. ročníku). Zadání pro učení doma najdete v záložce Výuka. Úkoly si můžete vyzvedávat také v tištěné formě ve škole denně do 12 hodin (nejlépe hned v pondělí), nebo dle dohody se svým třídním učitelem a vyučujícím. Současná opatření umožňují konzultace (1 žák - 1 učitel). Pokud o ně máte zájem, kontaktujte své třídní učitele nebo přímo vyučujícího předmětu, ve kterém konzultaci chcete.

Buďte zdraví, učte se, své úkoly včas odevzdávejte a když máte s výukou - úkolem nějaký problém, především komunikujte. Vše se dá vyřešit.

Vzhledem k vyhlášeným opatřením s platností od 27. 12. 2020 dochází ke změně provozu školy od 4. ledna 2021 následovně:

Prezenční výuka (ve škole – dle platného rozvrhu) bude probíhat pro žáky 1. a 2. tříd a pro děti přípravné třídy

  • pro tyto žáky bude také otevřena školní družina (každá třída bude samostatně)
  • nezapomeňte si vzít 2 roušky

Povinná distanční výuka (učení doma) bude probíhat pro žáky ostatních tříd (3. – 9. ročníku)

  • žáci 8. ročníku dostali podklady pro distanční výuku v jednotlivých předmětech v posledním týdnu před Vánocemi – pracujte dle těchto pokynů. Pokud je nemáte, kontaktujte své třídní učitele nebo vyučující.
  • žáci ostatních tříd během tohoto týdne budou pracovat podle nových zadání, které si vyzvednete osobně ve škole dle pokynů svých třídních učitelů, případně vám budou zaslány elektronicky – po domluvě s třídními učiteli nebo vyučujícími. Zároveň v tomto týdnu máte povinnost odevzdat úkoly (elektronicky nebo osobně ve škole) zadané před Vánocemi.
  • jednotlivě můžete také přijít do školy na osobní konzultaci probíraného učiva  (po předchozí domluvě s vyučujícím).
  • ve všech uvedených případech můžete školu navštívit v rozmezí 8 – 12 h (nebo po jiné domluvě s vyučujícím).

Pro informace o výuce v týdnu od 11. ledna sledujte tyto webové stránky.

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz