Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Výuka po dobu uzavření škol

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k předpokládanému úplnému návratu žáků všech tříd do školy od pondělí 24. 5. 2021 nebudeme dále zveřejňovat na tomto webu zadání učiva pro distanční vzdělávání - výuka bude probíhat ve škole (pouze žáci 6. a 7. ročníku se v týdnu 17. - 21. 5. učí ještě naposledy distančně - učivo případně opakování učiva na příští týden jim bylo zadáno ve škole).

Na žáky, kteří se v následujícím období nebudou účastnit vyučování z důvodu nesouhlasu zákonných zástupců s jejich testováním ve škole na Covid 19, bude pohlíženo jako v případě nemoci, tzn. žáci budou z výuky omluveni (za předpokladu, že zákonný zástupce písemně ve škole potvrdil tento svůj nesouhlas). Škola těmto žákům poskytne podporu stejně jako v případě nemoci – tzn. žák (případně zákonný zástupce) je povinen se informovat o probíraném učivu i hodnocení následovně:

 • pravidelně každé pondělí se dostaví do školy dle pokynů třídního učitele k převzetí a vypracování podkladů pro vzdělávání z domova,
 • v termínech, které určí škola, bude z tohoto učiva přezkoušen a hodnocen.

Pokračuje režim rotační výuky na 1. stupni a prezenční výuky přípravných tříd, začíná režim rotační výuky na 2. stupni. Před prezenční výukou v pondělí proběhne samotestování žáků všech tříd na prezenční výuce. Žáci 1. stupně a přípravné třídy se testují jedenkrát týdně (v pondělí), žáci 2. stupně se testují dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek).

Výuka v tomto týdnu probíhá následovně:

 • přípravná třída prezenčně ve škole
 • 3., 4., 5., 6. a 7. třída prezenčně ve škole (rotace - příští týden od 17. 5. budou doma na distanční výuce)
 • 1., 2., 8. a 9. třída distančně doma (rotace - příští týden od 17. 5. budou prezenčně ve škole)

Prezenční výuka je povinná. Nemůžete-li přijít do školy, musí vás rodiče omluvit a zavolat do školy. V důsledku protiepidemických opatření došlo k úpravě rozvrhu 6. A a 7. A na pracovišti Gebauerova. Rozvrh najdete ZDE

Rodiče, pokud nesouhlasíte s testováním svých dětí, ihned v pondělí o tom informujte školu. Dítě bude omluveno z výuky ve škole, ale bude se nadále vzdělávat doma.

Pokud jste prodělali onemocnění Covid 19, přineste lékařské potvrzení a 90 dní od nemoci se nemusíte testovat.

Distanční výuka je povinná. Jste-li nemocní, musí vás rodiče omluvit - zavolat ihned na začátku nemoci do školy. 

Připomínáme, že si zadání distanční výuky můžete vyzvedávat vytištěné ve škole denně od 8 do 12 hodin. Úkoly plňte a odevzdávejte vypracované podle pokynů vyučujících.

Při rotační výuce celé školy jsou konzultace organizačně náročné, pokud je nutně potřebujete, kontaktujte své vyučující ve škole nebo online a domluvte se předem. 

Sledujte naše stránky, budeme vás o průběhu výuky informovat. Dávejte na sebe pozor a buďte zdraví!!!

 

Úkoly na týden 10. - 14. května (klikni na svou třídu a ukáže se ti dokument ve formátu PDF se zadáním):

Gebauerova Ibsenova

1. A

2. A

8. A

9. A

1. třída

2. třída

8. třída

9. třída

 

 

Výuka v tomto týdnu probíhá následovně:

 • přípravná třída prezenčně ve škole
 • 1. a 2. třída prezenčně ve škole (rotace - příští týden od 10. 5. budou doma na distanční výuce)
 • 3., 4. a 5. třída distančně doma ( rotace - příští týden od 10. 5. budou prezenčně ve škole)
 • celý 2. stupeň ( 6., 7., 8., a 9. třídy) pouze distančně doma.

Distanční i prezenční výuka je povinná. Nemůžete-li přijít do školy, nebo plnit distančně úkoly, musí vás rodiče omluvit a zdůvodnit vaši nepřítomnost. Dle upraveného nařízení vlády se musí žáci 1. stupně v pondělí při prezenční výuce testovat (bližší informace ZDE). Rodiče, pokud nesouhlasíte s testováním svých dětí, ihned v pondělí o tom informujte školu. 

Připomínáme, že si zadání distanční výuky můžete vyzvedávat vytištěné ve škole denně od 8 do 12 hodin. Odevzdávejte dle pokynů vyučujících.

Všem žákům, kteří potřebují pomoci s distanční výukou, nabízíme konzultace ve škole - domluvte se předem s vyučujícím popř. online.

Dle předběžných informací by se měl k prezenční výuce v květnu vrátit i 2. stupeň. Sledujte informace na webových nebo facebookových stránkách školy.

Dávejte na sebe pozor a buďte zdraví!!!

 

Úkoly na týden 3. - 7. května(klikni na svou třídu a ukáže se ti dokument ve formátu PDF se zadáním):

Gebauerova Ibsenova

3. A

4. A

5. A

6. A

7. A

8. A

9. A

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

 

 

Pokračuje režim rotační výuky na 1. stupni, distanční výuky na 2. stupni a prezenční výuky přípravných tříd. Před prezenční výukou v pondělí a čtvrtek proběhne samotestování, které už si všechny děti na 1. stupni vyzkoušely a skvěle ho zvládly.

Výuka v tomto týdnu probíhá následovně:

 • přípravná třída prezenčně ve škole
 • 3., 4. a 5. třída prezenčně ve škole (rotace - příští týden od 3. 5. budou doma na distanční výuce)
 • 1. a 2. třída distančně doma (rotace - příští týden od 3. 5. budou prezenčně ve škole)
 • celý 2. stupeň (6., 7., 8., a 9. třídy) pouze distančně doma.

Prezenční výuka je povinná. Nemůžete-li přijít do školy, musí vás rodiče omluvit a zavolat do školy. Rodiče, pokud nesouhlasíte s testováním svých dětí, ihned v pondělí o tom informujte školu, je třeba si také vyzvednout podklady a zajistit, aby se dítě nadále vzdělávalo doma.

Distanční výuka je povinná. Jste-li nemocní, musí vás rodiče omluvit - zavolat ihned na začátku nemoci do školy. 

Připomínáme, že si zadání distanční výuky můžete vyzvedávat vytištěné ve škole denně od 8 do 12 hodin. Úkoly plňte a odevzdávejte vypracované podle pokynů vyučujících.

Všem žákům na distanční výuce nabízíme konzultace ve škole nebo online. Část učitelů učí prezenčně a konzultace probíhají v režimu 1 na 1, proto je nutné se domluvit předem s vyučujícím a on rozhodne o způsobu i termínu.

Výuka v tomto týdnu probíhá následovně:

 • přípravná třída prezenčně ve škole
 • 1. a 2. třída prezenčně ve škole (rotace - příští týden od 26. 4. budou doma na distanční výuce)
 • 3., 4. a 5. třída distančně doma ( rotace - příští týden od 26. 4. budou prezenčně ve škole)
 • celý 2. stupeň ( 6., 7., 8., a 9. třídy) pouze distančně doma.

Distanční výuka je povinná. Úkoly plňte a odevzdávejte v termínu. Jste-li nemocní, musí vás rodiče omluvit na začátku nemoci. 

Prezenční výuka je povinná. Nemůžete-li přijít do školy, musí vás rodiče omluvit a zdůvodnit vaši nepřítomnost. Dle nařízení vlády se musí žáci v pondělí a čtvrtek při prezenční výuce testovat (bližší informace ZDE). Rodiče, pokud nesouhlasíte s testováním svých dětí, ihned v pondělí o tom informujte školu. 

A je to tady - 1. stupeň a přípravné třídy se vrací za ministerstvem zdravotnictví daných podmínek do školy. Povinné je testování před výukou dvakrát týdně a rotační (střídavá) výuka - týden ve škole, týden doma. V pondělí na obě pracoviště nastoupí 3., 4. a 5. třídy. Vezměte si s sebou věci podle pondělního rozvrhu, hotové úkoly z minulého týdne a nezapomeňte také 2 roušky. 

Zbylé třídy 1. stupně - 1. a 2. třídy a celý 2. stupeň pokračují v již známé distanční výuce. Níže najdete zadání úkolů na další týden a s ním i pokyny svých učitelů. Pro vytištěná zadání si opět můžete přijít do školy a stejně tak je i odevzdávat. Nadále jsou možné konzultace ve škole. Žáci 2. stupně, kteří mají zájem o konzultace - může se stát, že učitel, za kterým přijdete, bude právě učit na 1. stupni, domlouvejte se předem nebo počítejte s tím, že na něj chvíli počkáte.

Výuka v tomto týdnu pokračuje zatím beze změn, všechny třídy školy se vzdělávají distančně - tedy na dálku. V tomto týdnu se rozhodne, zda se od 12. dubna do škol vrátí žáci 1. stupně. Podle předběžných informací by po obnovení prezenční výuky měli do školy chodit v střídavém režimu - týden ve škole, týden doma. Sledujte proto pravidelně webovou nebo facebookovou stránku školy, kde vás budeme o změnách v organizaci výuky včas informovat.

Milí žáci, stále se všechny třídy školy se vzdělávají distančně - tedy na dálku. Termín návratu žáků do škol stále není jistý, i když už jste určitě také slyšeli o 12. dubnu. Vše se včas dozvíte - sledujte pravidelně webovou nebo facebookovou stránku školy, kde vás budeme o změnách v organizaci výuky včas informovat.

Tento týden je výuka pouze 3 dny a od čtvrtka nás čekají velikonoční prázdniny. A Velikonoc samotných se bude týkat i úkol na tento týden. Jako každý týden si zadání můžete vyzvedávat vytištěné ve škole denně od 8 do 12 hodin - POZOR, tentokrát jen v pondělí, úterý a středu. Odevzdávat budete v úterý 6. dubna (v pondělí je státní svátek). 

Výuka i tomto prvním jarním týdnu pokračuje beze změn, všechny třídy školy se vzdělávají distančně - tedy na dálku. Vláda prodloužila zákaz přítomnosti žáků ve škole do 28. 3. 2021. V tomto týdnu by mělo ministerstvo zdravotnictví a školství společně plánovat harmonogram návratu do škol, což ale neznamená, že se uvidíme již příští pondělí. Sledujte proto pravidelně webovou nebo facebookovou stránku školy, kde vás budeme o změnách v organizaci výuky včas informovat.

Výuka v tomto týdnu pokračuje beze změn, všechny třídy školy se vzdělávají distančně - tedy na dálku. V tomto týdnu se rozhodne, v jakém modelu bude výuka pokračovat a které ročníky se případně do školy vrátí k prezenční výuce. Sledujte proto pravidelně webovou nebo facebookovou stránku školy, kde vás budeme o změnách v organizaci výuky včas informovat.