Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

ŠPP

Školní poradenské pracoviště zřízené na naší škole slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. 
Služby zde budou zabezpečovat:
- výchovný poradce
- školní metodik prevence
- školní speciální pedagog
- školní psycholog
- školní sociální pedagog
- kariérový poradce
- školní asistent
- asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním

Kontakty na ŠPP:

telefon: 725 097 561                                        email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Výchovný poradce pracuje na obou pracovištích naší školy. 
Na pracovišti Gebauerova je to Ing. Jana Nováková, na pracovišti Ibsenova Mgr. Leona Gierc.
Plán výchovného poradce na školní rok 2023/2024 - pracoviště Gebauerovapracoviště Ibsenova

Školní metodik prevence, Mgr. Roman Mrázek, každoročně zpracovává Minimální preventivní program, který je v souladu s dlouhodobou Školní preventivní strategii.

Školní speciální pedagog

Pracuje na obou pracovištích školy. Tato pozice je realizována díky projektu Překonáváme handicapy prostředí a dotována z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků č. j.: MSMT-18109/2022-6 (viz informace v záložce Aktuální projekty). 

Činnost školního speciálního pedagoga je v rámci dané odbornosti zaměřena na práci s žáky se sociálním znevýhodněním.

Školní psycholog

Pracuje na obou pracovištích školy. Tato pozice je realizována díky projektu Překonáváme handicapy prostředí a dotována z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků č. j.: MSMT-18109/2022-6 (viz informace v záložce Aktuální projekty).

Činnost školního psychologa je v rámci dané odbornosti zaměřena na práci s žáky se sociálním znevýhodněním.

Informovaný souhlas s činností školního psychologa

Školní sociální pedagog

Pracuje na obou pracovištích školy. Tato pozice je realizována díky projektu Překonáváme handicapy prostředí a dotována z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků č. j.: MSMT-18109/2022-6 (viz informace v záložce Aktuální projekty).

Činnost školního sociálního pedagoga je v rámci dané odbornosti zaměřena na práci s žáky se sociálním znevýhodněním.

Kariérový poradce

Tato pozice je zastoupena na obou pracovištích naší školy a je realizována díky projektu Překonáváme handicapy prostředí a dotována z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků č. j.: MSMT-18109/2022-6 (viz informace v záložce Aktuální projekty).

Kariérový poradce se zaměřuje na dlouhodobou individualizovanou podporu žáků, které lze dle dostupných diagnostických kritérií považovat za žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání (např. žáci z rodin s nízkým SES, žáci ze sociálně vyloučených lokalit, žáci opakující ročník apod.).

Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním.

Tato pozice je zastoupena na obou pracovištích naší školy a je realizována díky projektu Překonáváme handicapy prostředí a dotována z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků č. j.: MSMT-18109/2022-6 (viz informace v záložce Aktuální projekty). Tito asistenti zajišťují podle aktuálních možností a potřeb žáků i pedagogů podpůrné aktivity ve prospěch vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním jak ve škole, tak i v mimoškolním prostředí.