ŠPP

Školní poradenské pracoviště zřízené na naší škole slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. 
Služby zde budou zabezpečovat:
- výchovný poradce (kariérový poradce)
- školní metodik prevence
- speciální pedagog
- školní asistent


Výchovný poradce pracuje na obou pracovištích naší školy. 
Na pracovišti Gebauerova je to Ing. Jana Nováková, na pracovišti Ibsenova Mgr. Leona Gierc.
Plán výchovného poradce na školní rok 2020/2021 - pracoviště Gebauerovapracoviště Ibsenova

Školní metodik prevence, Mgr. Roman Mrázek, každoročně zpracovává Minimální preventivní program, který je v souladu s dlouhodobou Školní preventivní strategii.

Speciální pedagog pracuje na obou pracovištích. Tuto pozice realizujeme díky projektové podpoře (viz informace v záložce Aktuální projekty). 

Školní asistenti pracují na obou pracovištích naší školy. Tyto pozice realizujeme díky projektové podpoře (viz informace v záložce Aktuální projekty). 
Školní asistent zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou - pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit a poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti. 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz