Řádné volby členů Školské rady na období 12. 7. 2021 – 11. 7. 2024: 
26. 5. 2021 vyhlásila ředitelka školy řádné volby členů Školské rady za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce žáků. 

Volební řád 

7. 6. 2021- z navržených kandidátů byla sestavena následující kandidátní listina

 

 

Členové školské rady pro funkční období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020 : 

za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Aleš Pavelka, Mgr. Jiří Šebesta 
za zákonné zástupce nezletilých žáků: Jozef Ištok, Simona Kandráčová
za zřizovatele školy: Liběna Hájková, Alena Klepšová 

!!! Na základě opatření obecné povahy z 29. 10. 2020 vydané MŠMT Č. j.: MSMT- 40610/2020-1:

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

 

Zasedání členů školské rady:

6. 10. 2020 - zápis

17. 6. 2020 - zápis  

10. 10. 2019 - zápis 

25. 6. 2019 - zápis

9. 10. 2018 - zápis

18. 1. 2018 - zápis

 

Řádné volby členů Školské rady na období 2018-2020: 
25. 10. 2017 vyhlásila ředitelka školy řádné volby členů Školské rady za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce žáků. 

Do 3. 11. 2017 byly přijímány návrhy na kandidáty na členy Školské rady.

8. 11. 2017 byla zveřejněna kandidátní listina.

23. 11. 2017 proběhly řádné volby.

Volební komise spočítala hlasy s těmito výsledky:
Za pedagogické pracovníky - Věra Machanová získala 11 hlasů, Aleš Pavelka získal 26 hlasů, Lenka Podvojská získala 9 hlasů, Jiří Šebesta získal 13 hlasů.
Za zákonné zástupce žáků - Jozef Ištok získal 25 hlasů, Simona Kandráčová získala 11 hlasů, Robert Kuman získal hlasů 5, Daniela Pulková získala 4 hlasy, Sára Siváková získala 11 hlasů, Kamila Švenková získala 4 hlasy. Protože došlo k rovnosti hlasů pro Simonu Kandráčovou a Sáru Sivákovou, byla na základě bodu 10 článku III. Volebního řádu losem zvolena jedna z nich a to Simona Kandráčová. 
Členy Školské rady pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 se stávají:

za pedagogické pracovníky: Mgr. Aleš Pavelka a Mgr. Jiří Šebesta 

za zákonné zástupce žáků: Jozef Ištok a Simona Kandráčová

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz