Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Členové školské rady pro funkční období 12. 7. 2021 – 11. 7. 2024: 

za pedagogické pracovníky: Mgr. Jiří Šebesta a Mgr. Aleš Pavelka

za zákonné zástupce žáků: Olga Karvaiová a Marcela Samková

za zřizovatele školy: Mgr. Petr Kuś, Mgr. Martin Kučera  

 

Volby do Školské rady: 

23. 4. 2024 vyhlásila ředitelka školy řádné volby členů Školské rady za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce žáků na období 12. 7. 2024 – 11. 7. 2027. 

1. kolo voleb: od 30. 4. 2024 do 7. 5. 2024 do 12:00 hodin

2. kolo voleb: 23. 5. 2024 v provozních hodinách sekretariátu a během třídních schůzek na obou pracovištích

Volební řád

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

 

Zasedání členů školské rady:

3. 10. 2023 - zápis

21. 6. 2023 - zápis

6. 10. 2022 - zápis

31. 8. 2022 - zápis

7. 10. 2021 - zápis

21. 6. 2021 - zápis

6. 10. 2020 - zápis

17. 6. 2020 - zápis  

10. 10. 2019 - zápis 

25. 6. 2019 - zápis

9. 10. 2018 - zápis

18. 1. 2018 - zápis