kdy co kdo
3. rotační prezenční výuka 1. stupně, přípravný ročník bez rotace 0., 1. a 2. ročník
3. samotestování před prezenční výukou 0., 1., 2. ročník
10. rotační prezenční výuka 1. i 2. stupně, přípravný ročník bez rotace 0., 3., 4., 5., 6. a 7. ročník
10. samotestování před prezenční výukou 0., 3., 4., 5., 6. a 7. ročník
13. samotestování před prezenční výukou 6. a 7. ročník
17.  prezenční výuka přípravky a 1. stupně, rotační prezenční výuka 2. stupně 1. stupeň, 0., 8. a 9. ročník
17. samotestování před prezenční výukou 1. stupeň, 0., 8. a 9. ročník
20. samotestování před prezenční výukou 8. a 9. ročník
24. prezenční výuka všech tříd bez rotací všichni
24. samotestování před prezenční výukou všichni
26. vyhlášení voleb do Školské rady  
31. samotestování před prezenční výukou všichni

kdy co kdo
1. zahájení školního roku v 8:00 hodin do 8:45 všichni
2. - 3. zkrácená výuka - 2 vyučovací hodiny 0. a 1. ročník
2. - 3. zkrácená výuka - 4 vyučovací hodiny, třídnické práce 2. - 9. ročník
4. zkrácená výuka - 4 vyučovací hodiny podle rozvrhu  všichni 
4. zahájení výuky plavání v  2. a 3. (Ibs)
od 7.  výuka v plném rozsahu podle rozvrhu všichni 

kdy co kdo
6. Karneval 1. A, 2. A
9. Návštěva knihovny - Indiánské příběhy 2. (Ibs)
10. Návštěva knihovny - Detektivní pátrání 3. (Ibs)

 

kdy co kdo
4. Návštěva Divadla loutek 1. A
5. Zahájení výuky plavání 2. A, 3. A
6. Dopravní výchova - teoretická část (ve škole) 3. A
7. - 16. Jarní prázdniny všichni
19. Divadelní představení (v tělocvičně) 1. stupeň (Ibs)
21.  Výstava "Doba kamenná" v OC Karolína 2. a 3. (Ibs)
25. Návštěva knihovny - Tajemní Vikingové 5. (Ibs)
26. Výstava "Doba kamenná" v OC Karolína 4. (Ibs)
27. Přednáška - Salesiánské středisko volného času Don Bosco (ve škole) 8. A, 9. A, 8., 9.
27. Návštěva knihovny - Jaká je to pohádka? 1. (Ibs)
27. Turnaj ve florbalu (ZŠ Čkalovova) výběr (Ibs)
28. Knižní festival Ostrava - Černá louka 7. A, 8. A, 9. A

 

kdy co kdo
6. Zahájení vyučování po vánočních prázdninách všichni
6. Nábor OU a PŠ Hlučín vycházející
9. Návštěva knihovny 1. A
16. Návštěva Informačního poradenského střediska 9. A
16. Beseda se zástupci salesiánského střediska Don Bosco 8. A
29. Svět techniky - Živá knihovna povolání 9. A
30. Ukončení 1. pololetí, vydávání výpisu z vysvědčení - vyučování zkráceno na 4 hodiny všichni
31. Pololetní prázdniny všichni

 

kdy co kdo
2. Vánocemánie - přednáška Don Bosco 8. + 9. Ibs
3. Vánocemánie - přednáška Don Bosco 7. Ibs
3. Výuka dopravní výchovy 4. A
4.  Výuka dopravní výchovy 4. Ibs
4. Vánocemánie - přednáška Don Bosco 1. A, 5. A
5. přednáška - Salesiánské středisko volného času Don Bosco 8. A + 9. A, 8. + 9. Ibs
6. Výstava učeň, středoškolák, vysokoškolák na Černé louce 8. A + 9. A, 8. + 9. Ibs
6. Vánocemánie - přednáška Don Bosco 3. A
10. Vánocemánie - poselství křesťanskách Vánoc PT, 1., 2. Ibs
11. Vánocemánie - poselství křesťanskách Vánoc 3., 4., 5. Ibs
18. Vánocemánie - turnaj ve fotbale Ibs
12. Vánoční turnaj ve stolním tenise výběr Ibs
12. Nesem vám noviny - návštěva knihovny 3. Ibs
12. Třídní schůzky všichni
16. A jsou tady Vánoce - návštěva knihovny 1. (Ibs)
18. Vánocemánie - fotbalový turnaj Ibs
18. A jsou tady Vánoce - návštěva knihovny 1. Ibs
19. Vánoční besídka všichni Ibs
20. Tradiční vánoční turnaj v ringu 2. stupeň
     

 

kdy co kdo
4. Návštěva knihovny 4. A
5. Den s ilustrátorem 2. stupeň Ibs
7. Návštěva knihovny 2. A
7.  Přednáška - Salesiánské středisko volného času Don Bosco 8. a 9. r. Geb i Ibs
11. Návštěva divadelního představení Zlatovláska, Divadlo Pohádka v DKMO 4. A, 5. A
11. Barevné knihy - návštěva knihovny 4.
12. a 14. Beseda v autobuse KODIS  
13. Návštěva Světa techniky; program Krmítko ze dřeva 5. A
15. Den řemesel - SŠ stavební a dřevozpracující výběr 8.+ 9. Ibs
19. Příběhy bezpráví - měsíc filmu na školách; návštěva Archivu města Ostravy 7. A, 8. A, 9. A
21. Líný míč výběr Ibs
28. Den otevřených dveří - SŠ a ZŠ Havířov-Šumbark 8. + 9. Ibs
29. Návštěva Výstavní síně na Sokolské 4. A

 

kdy co kdo
1. Návštěva knihovny - Co se děje na louce přípravná (Ibs)
2. a 3. Zápisy do 1. tříd na šk. rok 2019/2020  
4. Přednáška Don Bosco 8. a 9. r.
9. Projekt podpory zdraví ,,Čisté ručičky a zoubky" 1., 2. (Ibs)
11. Dopravní výchova 4. (Ibs)
11. Návštěva knihovny - Hry, které zabíjí 4. a 5. (Ibs)
12. Projekt Den Země 1. stupeň (Ibs)
12. Návštěva Divadla loutek - Hodina Komenského kroužek Grammy (Ibs)
15. Návštěva knihovny - Hry, které zabíjí 8. a 9. (Ibs)
15. Návštěva knihovny - Co se děje na louce a v lese 1. (Ibs)
25. TŘÍDNÍ SCHŮZKY všichni
26. Den Země - účast na akci v Komenského sadech 2. - 9. r.
29. Návštěva knihovny 1. B
30. Návštěva Mistrovství světa v parahokeji, Ostravar aréna 2. stupeň

 

kdy co kdo
3. Beseda se zástupci Don Bosco 8. a 9. r.
8. Hlučín, město s řemeslnou tradicí - pořádá Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín  vycházející žáci
8. Hlavolamy a hry - v rámci projektu Grammy mat. kroužek
10. Schůzka Školské rady (15:00 hod)  
17. Návštěva knihovny 1. A
25. Výstava Naše tělo, Forum Nová Karolína výběr 2. - 4. r.
28. - 30. Podzimní prázdniny všichni

 

kdy co kdo
2. zahájení školního roku (1 vyučovací hodina) všichni
3. - 6. zkrácené vyučování, výuka ve všech třídách do 11:40 hodin všichni
19. Svět techniky - Knihovna povolání 9. A
25. Don Bosco - Beseda ke Dni české státnosti 5. A, 6. A
26. Don Bosco - Beseda ke Dni české státnosti 4. A
30. Návštěva knihovny 7. A

 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz