Náš městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz aktuálně chystá strategický plán rozvoje na roky 2022 – 2027 pod názvem fajnOVA CENTRUM. Podstatným zdrojem informací pro tento strategický plán budou výsledky průzkumu mezi obyvateli a návštěvníky MOaP, který nyní probíhá. Chtěli bychom vás požádat o zapojení se a vyplnění dotazníku. Vyplnit jej mohou nejen obyvatelé městského obvodu, ale i ti, kteří zde pracují, studují nebo jen tráví svůj volný čas. Dotazník je dostupný do 30. 9. 2021. On-line jej najdete zde: DOTAZNÍK

Dotazník je možné také vyplnit ve fyzické podobě (je součástí aktuálního vydání zpravodaje CENTRUM) – místa k odevzdání vyplněných dotazníků jsou následující: Minikino, Dům kultury, OC Karolina, OC Futurum, IC Elektra, IC hlavní nádraží, vrátnice MMO, IC Nová radnice a  informace radnice MOaP.

  • v pondělí a ve čtvrtek ráno proběhne testování na Covid-19
  • výuka podle rozvrhu v plném rozsahu
  • Školní družina i klub v provozu
  • nezapomínejte roušku povinnou ve společných prostorách

Nový školní rok zahájíme na obou pracovištích ve středu 1. září v 8:00 hodin. Tento den budou děti ve škole jednu vyučovací hodinu do 8:45.

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků na Covid19, které je prozatím plánováno na 3 testy (viz Testování ve školách v září 2021).

Do školy vstupují žáci s ochranou dýchacích cest – nasazenou rouškou/respirátorem a dodržují pokyny dozoru u šaten a tříd.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je ve školách v září nařízeno preventivní screeningové testování dětí a žáků a s ním související podmínky pro pobyt ve škole. Uvedená opatření jsou platná po dobu trvání screeningového testování, tj. do 10. září. Po vyhodnocení výsledků zveřejní Ministerstva zdravotnictví další informace.

Testování proběhne 3x po sobě, první test se provede 1. září (první a přípravné třídy 2. září), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, jako v loňském školním roce.

V pondělí a úterý bude výuka ve všech třídách ukončena po 4. vyučovací hodině v 11:40. Žáci se se svými třídními učiteli budou věnovat třídnickým pracem (úklid tříd, odevzdání učebnic a pod.)

Ve středu 30. 6. bude žákům vydáno vysvědčení, výuka ve všech třídách skončí po 1. hodině v 8:45.

 

Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku. Vyplnit jej můžete do 15.09.2021.

Dotazníkový výzkum provádí Statutární město Ostrava, Středisko volného času Korunka a Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity. Spokojenost bude sledována v mnoha oblastech jako je například zdraví, vzdělávání, zaměstnání, veřejný prostor nebo doprava. Cílem výzkumu je zmapovat potřeby mladých osob ve věku 15 až 30 let ve městě Ostrava a těmto potřebám porozumět. Výsledkem průzkumu bude výzkumná zpráva, která bude sloužit jako podklad pro další aktivity v našem městě.  

Dotazník najdete ZDE. Děkujeme za vyplnění.

26. 5. 2021 vyhlásila ředitelka školy řádné volby členů Školské rady za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce žáků na období 12. 7. 2021 – 11. 7. 2024. Další informace o průběhu voleb najdete na záložce Školská rada.

V pondělí 21. 6. 12:00 -15:30 hodin proběhne 2. kolo voleb - srdečně zveme zákonné zástupce žáků. Přijďte z navržených kandidátů vybrat členy Školské rady.

 

Všichni žáci školy se učí prezenčně bez rotací podle úplného rozvrhu.

Podmínkou účasti na prezenční výuce je dle nařízení Ministerstva zdravotnictví otestování žáka antigenním testem jedenkrát týdně - bude probíhat vždy v pondělí. Pokud žák není v pondělí ve škole přítomen, bude otestován ihned v den jeho příchodu do školy. Rodičům, kteří nesouhlasili s testováním svých dětí, sdělili třídní učitelé další pokyny ohledně průběhu výuky jejich dětí a povinnosti z tohoto vyplývající (mimo jiné čtěte ZDE).

Ve škole se dodržují zpřísněná hygienická pravidla:

  • předpoklad příchodu do školy je být zdráv
  • během pobytu ve škole dbáme na základní pravidla o hygieně rukou, pravidelně větráme ve třídách a dodržujeme nošení chirurgické roušky nebo respirátoru po celou dobu pobytu ve škole 
  • použití dezinfekce rukou dle pokynů zaměstnanců školy
  • nadále je zakázáno plavání; tělesná výchova probíhá, doporučený je pohyb venku

Školní družina i Školní klub budou v běžném provozu. 

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 10. 5. 2021 se k prezenční výuce ve školách VRACÍ I ŽÁCI 2. STUPNĚ tzv. rotačním způsobem (děti dané třídy se učí týden prezenčně ve škole a následující týden distančně doma).

Žáci 1. stupně od 17. 5. 2021 pokračují v prezenční výuce již bez rotace tříd.

Organizace prezenční výuky na obou pracovištích (neuvedené třídy se učí distančně):

pondělí 10. 5. přijdou přípravné, 3., 4. , 5., 6. a 7. třídy.

pondělí 17. 5. přijdou přípravné, 1., 2., 3., 4., 5, 8. a 9. třídy.

 

Třídy budou mít prezenční výuku podle platného rozvrhu za dodržování aktuálně platných nařízení. Upravený rozvrh 6. A a 7. A pro týden 10. - 14. 5. pracoviště Gebauerova je k dispozici ZDE.

Prezenční výuky se mohou účastnit jen děti, které budou ve škole před výukou testovány a výsledek jejich testu bude negativní. Testování žáků 2. stupně bude probíhat dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 3. května 2021 jsou žáci 1. stupně a přípravné třídy ve školách testováni pouze jedenkrát týdně a to v pondělí. Pokud žák nebude v tyto dny přítomen, bude otestován samostatně v den jeho příchodu.

Rodiče, kteří si nepřejí, aby jejich děti byly testovány, oznámí tuto skutečnost ihned v pondělí osobně nebo telefonicky na svém pracovišti - v tomto případě budou žáci z výuky omluveni.

Žáci, kteří prodělali Covid19 a předloží o tom ve škole lékařské potvrzení, se po 90 dní nemusí testovat.

Jak bude probíhat testování se podívejte zde LETÁK PRO ŽÁKY a LETÁK PRO RODIČE

Další informace k testování naleznete zde:

Prezenční i distanční výuka je povinná.  

Informace budou průběžně aktualizovány - sledujte tyto stránky.

Aktualizováno 14. května 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 se znovu rozjíždí prezenční výuka ve školách – zatím jen na prvním stupni a to tzv. rotačním způsobem (děti dané třídy se učí týden ve škole a následující týden doma).

Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce dle dosavadního režimu.

Jak budou třídy 1. stupně na obou pracovištích rozděleny:

pondělí 12. 4. přijdou přípravné, 3., 4. a 5. třídy 

pondělí 19. 4. přijdou přípravné, 1. a 2. třídy 

pondělí 26. 4. přijdou přípravné, 3., 4. a 5. třídy 

pondělí 3. 5. přijdou přípravné, 1. a 2. třídy 

 

Třídy budou mít prezenční výuku podle platného rozvrhu a se všemi omezeními (chirurgické roušky nebo respirátory, zákaz Tv, zákaz zpívání, homogenní skupiny žáků apod.) a zároveň prezenční výuky se mohou účastnit jen děti, které budou ve škole před výukou testovány a výsledek jejich testu bude negativní. Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák nebude v tyto dny přítomen, bude otestován samostatně v den jeho příchodu. Pro nutné případy bude otevřena zároveň školní družina ve skupinách dle jednotlivých tříd.

Rodiče, kteří si nepřejí, aby jejich děti byly testovány, oznámí tuto skutečnost ihned v pondělí osobně nebo telefonicky na svém pracovišti - v tomto případě budou žáci z výuky omluveni.

Aktualizace:

Od 3. května 2021 budou žáci 1. stupně a přípravné třídy ve školách testováni pouze jedenkrát týdně a to v pondělí.

Jak bude probíhat testování se podívejte zde LETÁK PRO ŽÁKY a LETÁK PRO RODIČE

Další informace k testování naleznete zde:

 

Všechny informace budou průběžně aktualizovány - sledujte tyto stránky.

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz