Zápis pro ukrajinské žáky do 1. tříd proběhne 9. 6. 2022 od 13 do 15 hodin v sídle školy (ul. Gebauerova 819/8, Ostrava – Přívoz).

Зачисление украинских школьников в 1-й класс будет проходить 9. 6. 2022 с 13:00 до 15:00 в в школьном офисе (ул. Гебауэрова 819/8, Острава - Прживоз).

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

OZNÁMENÍ / Повідомлення

Na začátku května byl vyhlášen již 3. ročník participativního rozpočtu Náš obvod. Jedná se o možnost pro obyvatele Ostravy (nemusíte zde mít trvalé bydliště, stačí, když zde například pracujete, studujete nebo jen trávíte svůj volný čas), jak realizovat vlastní nápady na oživení veřejného prostoru, zvelebit nějaké místo v jejich okolí. Návrhy projektů na oživení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se podávají prostřednictvím elektronického formuláře na www.nasobvod.cz do 30.6.2022. V letošním roce je na realizaci projektů vyčleněno celkem 1 200 000 Kč, jednotlivé projekty můžete nově navrhovat v rozmezí 80 000 - 600 000 Kč. O tom, který návrh bude realizován, rozhodne veřejnost v podzimním hlasování.

 

I děti a učitelé na základní škole Gebauerova 8 se rozhodli na výzvu Magistrátu města Ostravy pomoci ženám s dětmi či seniorům z Ukrajiny. Tito uprchlíci před válečným běsněním ve své vlasti nalezli bezpečný azyl v naší zemi ve městě Ostrava. Během tří týdnů se na naší škole shromáždilo pět plných beden od banánů, které byly naplněny trvanlivými potravinami, věcmi osobní hygieny, potřebami pro kojence, ale i sladkostmi pro děti. Vše bylo doplněno několika sadami balené vody.

Dne 13. 4. 2022 bylo odvezeno a předáno na sběrném místě ve Wattově ulici 17.

Máme radost, že můžeme aspoň takto pomáhat těm nejzranitelnějším.

                                                                                   Mgr. Pavel Rozbroj

                                                                              speciální pedagog školy

1649856050202.jpg 1649876987276.jpg 1649876987299.jpg logo_ukrajina.jpg

 

Ostravské sportovní hry jsou společným projektem statutárního města Ostrava, odboru školství a sportu a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava, konané pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.

Další, již 6. výzvou, je atletika. V období duben - květen je úkolem absolvovat běh na čas 60m a splnění jedné z disciplín – hod míčkem nebo skok daleký.

Také v 2. pololetí budou natočena dvě instruktážní a motivační videa s ambasadory pro každou výzvu. Ambasador se bude pokoušet absolvovat výzvu (v limitech pro 2. stupeň ZŠ) s coachingem sportovce, který provozuje vrcholově tento sport. Video k 6. výzvě najdete ZDE

Od 14. 3. 2022 se ruší mimo jiné povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek. Nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. 

Upozorňujeme, že povinnost nosit ochranný prostředek dále zůstává v prostředcích veřejné dopravy - pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek.

Výše popsaná Informace.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 14. 3. 2022.

Vážení rodiče, pomalinku se blíží  termín zápisů do 1. tříd ZŠ MOb MOaP. V návaznosti na tuto skutečnost Vás informujeme o termínech zápisů v našem městském obvodu. Bližší informace získáte po kliknutí na obrázek.

V pondělí 31. ledna 2022 ukončíme 1. pololetí školního roku 2021/2022 rozdáním výpisů z vysvědčení, které žáci nevrací (zůstávají jim). Výuka bude ve všech třídách ukončena v 11:40 hodin. Školní družina a Školní klub budou v provozu do 14 hodin. V pátek 4. února budou jednodenní pololetní prázdniny.

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li žák v tento den ve škole, provede se preventivní testování v den jeho návratu do školy. Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí. Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Od 3. 1. 2022 byl zaveden také nový způsob předávání údajů o pozitivních AG testech dětí příslušné KHS - škola je přímo odesílá do systému, který do 24 hod rozesílá automatické SMS s žádankou na PCR test či informací o nařízení karantény. Žádáme proto rodiče o součinnost a bezodkladnou aktualizaci telefonického kontaktu v případě jeho změny.

Upozorňujeme také na nově zavedenou povinnost školu bezodkladně informovat o každém pozitivním PCR testu vašeho dítěte - žáka školy, i v případě nákazy mimo školu.

Informace jak postupovat při pozitivním antigenním nebo PCR testu najdete v tomto LETÁKU

Výše uvedené vychází z tohoto Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

V týdnu od 20. do 22. prosince 2021 bude ve všech třídách výuka ukončena v 11:40 hodin (4 vyučovací hodiny). Provoz Školní družiny a Školního klubu bude 20. a 21. prosince zkrácen do 14 hodin, ve středu 22. prosince nebude v provozu Školní družina ani Školní klub.

23. prosince 2021 začínají vánoční prázdniny. Výuku v novém roce 2022 zahájíme v pondělí 3. ledna 2022.

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje vzhledem k současné epidemiologické situaci a zjištění, že ohniska nákazy i nadále převažují ve školských zařízeních, budeme od pondělí 13. 12. 2021 preventivně testovat na onemocnění COVID-19 všechny žáky bez výjimek.

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz