Platnost nařízení vlády ČR, které zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, se prodlužuje do 28. 3. 2021.

Nadále se všichni žáci školy vzdělávají distančně (na dálku z domu).

Ministr zdravotnictví oznámil, že od pondělí začne jednat s ministerstvem školství a budou plánovat návraty žáků do škol. Během dalšího týdne budou dostupné přesnější informace. Sledujte nadále stránky školy.

Na základě krizového opatření vlády ČR  s účinností ode dne 27. února 2021 do 21. března 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.
Od pondělí 1. března přeruší prezenční školní docházku i žáci přípravky, 1. a 2. ročníků základních škol včetně přípravných ročníků.

Všichni žáci školy přecházejí na distanční vzdělávání - výuku doma. 

Stejné opatření zakazuje i provoz školních klubů a školních družin.

Individuální konzultace ve škole jsou odloženy - nyní se nekonají. Dle dohody probíhají konzultace on-line.

Nadále máte možnost si vyzvednout tištěná zadání pro distanční výuku denně mezi 8 a 12 hodinou. V tuto dobu můžete i odevzdávat hotové úkoly (dle pokynů vyučujících).

 

ZNĚNÍ krizového opatření najdete ZDE

 

Jarní prázdniny jsou za námi a výuka na školách i po nich pokračuje beze změn. V pondělí 22. února čekáme 1., 2. a přípravné třídy prezenčně ve škole, 3. - 9. třídy se dál učí distančně - doma vypracují zadané úkoly, které najdete v záložce VÝUKA nebo si je můžete vytištěné vyzvednout ve škole od pondělí do pátku mezi 8 a 12 hodinou.

Tento týden od 15. do 21. února jsou jarní prázdniny. Užijte si je, odpočiňte si, užijte si sněhovou nadílku - dodržujte i při dovádění pravidlo 3R (nosit roušky, mýt si ruce a dodržovat dostatečné rozestupy). Dávejte na sebe pozor. 22. února pokračujeme v učení. Předpokládáme, že stále ve stejném režimu, tedy přípravka, 1. a 2. třída ve škole a všichni ostatní distančně.
P. S. Pokud jste s plněním úkolů pozadu, využijte tento týden také k jejich dokončení. V pondělí 22. 2. je poslední termín pro odevzdání.

I v tomto týdnu (25. - 28. 1.) je prezenční výuka povolena pouze žákům 1., 2. a přípravné třídy a 3. - 9. třídy pokračují ve výuce distanční. Ve čtvrtek 28. ledna je plánováno vydávání vysvědčení - u nás výpisu z vysvědčení za první pololetí. Kvůli proti epidemiologickým opatřením si jej nebudete přebírat všichni najednou ve své třídě, ale podle harmonogramu v uvedených časech jednotlivě formou konzultací s třídním učitelem. Dodržte tyto časy.

Harmonogram rozdávání výpisu z vysvědčení: pracoviště Gebauerovapracoviště Ibsenova

V pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny.

Dnes, 19. ledna 2021, byla uzavřena klasifikace za 1. pololetí školního roku 2020/2021. Nás, učitele, čeká pololetní hodnocení vaší práce a pedagogická rada. Vás, žáky naší školy, čeká také hodnocení. Hodnocení sebe sama. Jak jsme slíbili, zadání úkolu pro tento týden bylo právě zveřejněno. ČTĚTE TADY

I v příštím týdnu budeme bohužel pokračovat ve stávajícím režimu distanční výuky. V pondělí 25. ledna najdete na webové stránce školy i přímo ve škole nová zadání úkolů, jejichž splněním zahájíte 2. pololetí.

Distanční výuka pro žáky 3. - 9. tříd bude platit i v následujícím týdnu. To znamená, že i známky za první pololetí uzavřeme v tomto režimu. Konec klasifikace je v úterý 19. ledna. 

Budova naší školy - pracoviště Ibsenova, prošla od dubna do prosince roku 2020 kompletní rekonstrukcí, díky které se změnila k nepoznání a stala se důstojným místem pro vzdělávání. Provedla se tolik potřebná sanace suterénu, škola má nová okna, zateplení i novou fasádu, která hýří krásnými barvami. Byla vybudována retenční nádrž, jejímž úkolem je zlepšit hospodaření se srážkovými vodami na pozemku školy. K dlouho očekávané finančně náročné rekonstrukci objektu dopomohlo i to, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz získal tři dotace. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Městský obvod do celkové rekonstrukce hlavní budovy vložil necelých 35 mil. Kč.

Další informace najdete na stránce moap.ostrava.cz Podívat se můžete i na reportáže regionální televize Polar a televize Fabex

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz