Budova naší školy - pracoviště Ibsenova, prošla od dubna do prosince roku 2020 kompletní rekonstrukcí, díky které se změnila k nepoznání a stala se důstojným místem pro vzdělávání. Provedla se tolik potřebná sanace suterénu, škola má nová okna, zateplení i novou fasádu, která hýří krásnými barvami. Byla vybudována retenční nádrž, jejímž úkolem je zlepšit hospodaření se srážkovými vodami na pozemku školy. K dlouho očekávané finančně náročné rekonstrukci objektu dopomohlo i to, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz získal tři dotace. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Městský obvod do celkové rekonstrukce hlavní budovy vložil necelých 35 mil. Kč.

Další informace najdete na stránce moap.ostrava.cz Podívat se můžete i na reportáže regionální televize Polar a televize Fabex

V týdnu od 7. do 11. prosince se prezenčně (ve škole) učí všechny ročníky kromě 8.

Osmáci - tento týden máte distanční výuku (učení doma). Informace o jejím průběhu jste dostali v jednotlivých předmětech během týdne ve škole. Pokud je nemáte, kontaktujte své třídní učitele nebo vyučující.

Šesťáci a sedmáci se vrací téměř po dvou měsících distanční výuky - vezměte hned v pondělí s sebou do školy všechny vypracované úkoly. Při vstupu do školy sledujte značení a poslouchejte pracovníky školy, kteří vám poví, kudy a kam máte jít. Nezapomeňte si vzít dvě roušky.

Přípravné, 1. a 2. třídy pokračují v prezenční výuce dle stálého rozvrhu (chodí do školy). V provozu je Školní družina.

3. - 9. třídy pokračují v distanční výuce (učí se doma) - v záložce Výuka najdete souhrn úkolů pro jednotlivé třídy. Úkoly si můžete vyzvedávat také v tištěné formě ve škole dle dohody se svým třídním učitelem, vyučujícím a nebo vždy v pondělí mezi 10 a 12 hodinou. 

30. listopadu by se do školy měly vrátit 3., 4., 5. a 9. třídy. 6., 7. a 8. třídy by měly začít střídavou výuku (týden výuka ve škole, týden výuka na dálku). Bližší informace k organizaci se dozvíte během týdne. Sledujte stránky školy. 

Od středy 18. listopadu:

 • nastoupí do školy povinně žáci přípravných, prvních i druhých tříd- výuka bude probíhat normálně podle rozvrhu. Od 18. listopadu bude v běžném provozu také školní družina. Nezapomeňte si s sebou hned první den vzít všechny pracovní listy, sešity a učebnice, které máte doma. Těšíme se na vás
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Dejte dětem s sebou 2 roušky (v jedné přijdou a druhou budou mít na výměnu, nebo jako náhradní).
 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) - žáci, kteří nerozumí zadanému učivu, si mohou domluvit konzultaci s daným učitelem a ten jim učivo ve škole vysvětlí.

Další informace najdete ZDE

Milí žáci, protože epidemiologická situace v naší zemi se nelepší a dle sdělení vlády budou školy zavřené minimálně do 20. 11., pokračujeme v distanční výuce. Ne každý z vás již splnil zadané úkoly a proto platí následující:

 • tento týden dokončete veškeré úkoly, které vám byly zadány na dobu od 12. do 23. 10.
 • tyto úkoly odevzdáte dle dohody s vyučujícím nebo třídním učitelem (v domluveném termínu a domluveným způsobem) a budete za ně hodnoceni
 • vždy v pátek budou na stránkách školy zveřejněny úkoly pro jednotlivé třídy (3. A - 9. A) na další týden. Poprvé tento týden 6. 11. Tyto úkoly budete nacházet dále i v již fungujících skupinách. Vždy od pondělka po 10. hodině si budete moci zadání vyzvednout také vytištěné ve škole.

Pro jakékoli další informace kontaktujte domluveným způsobem své třídní učitele nebo vyučující daného předmětu. Společně to určitě zvládneme. Buďte zdraví, když už někam musíte, noste roušku, dodržujte rozestup, myjte si ruce a dávejte na sebe pozor!!!

Vzhledem ke zpřísněným protiepidemiologickým opatřením je škola v následujících dnech 28. - 30. 10. uzavřena. Nechoďte si ani pro úkoly - vzhledem k tomu, že tento týden není distanční výuka, žádné nové úkoly vás tam nečekají.

 

Na základě krizového opatření vlády ČR se ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod omezuje provoz základních škol tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Všichni žáci školy zůstávají od středy 14. října 2020 doma
a vzdělávají se formou distanční výuky

(budou se doma učit podle pokynů vyučujících). Žáci mají povinnost plnit zadané úkoly. Pokud je žák nemocen a nemůže úkoly plnit, je rodič povinen ho u třídního učitele omluvit a omluvenku napsat i do žákovské knížky.

Do školy žáci opět nastoupí po podzimních prázdninách v pondělí 2. listopadu, pokud vláda ČR nerozhodne jinak. 

Sledujte tyto internetové stránky školy popř. facebookovou stránku školy, na kterých se pravidelně objevují aktuální informace. 

Na základě krizového opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 platného od 12. 10. do 25. 10. 2020 bude provoz školy na obou pracovištích od 12. října 2020 následující:

 • 1. stupeň - stejný režim jako doposud, výuka dle rozvrhu ve škole. 

 • 2. stupeň -
  • v týdnu od 12. do 16. 10 chodí do školy 6. a 7. třída.
   Žáci 8. a 9. třídy nechodí do školy, zůstávají doma a povinně se učí distančně (plní úkoly zadané vyučujícími).
  • v týdnu od 19. do 23. 10 chodí do školy 8. a 9. třída.
   Žáci 6. a 7. třídy nechodí do školy, zůstávají doma a povinně se učí distančně (plní úkoly zadané vyučujícími).

 • Školní družina - normální provoz.

 • Školní klub - zakazuje se přítomnost dětí v klubu - klub nebude.
Od 26. 10. do 27. 10 2020 se zakazuje přítomnost dětí ve škole - o tyto dny se prodlouží podzimní prázdniny, všichni žáci školy nebudou mít výuku od 26. 10. do 30. 10. Do školy opět nastoupí v pondělí 2. 11. 2020
© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz