Školní jídelna

Obědy zajišťuje fa Sodexo - jídelna Základní školy Gen. Píky, Ostrava – tel. 596 612 381.

Další informace o dodavateli obědů do naší školní jídelny najdete na stránkách Sodexho.cz. Informace o aktuálním jídelním lístku najdete ZDE, on-line objednávky obědů najdete ZDE.

Prodej stravenek probíhá denně v době výdeje od 11:45 do 14:00 hodin ve školní výdejně u pracovnice firmy Sodexo. 
Objednávka a rušení obědů musí být provedeno 1 pracovní den předem nejpozději do 14 hodin. 

Úhrada stravného je možná několika způsoby:

  • hotovostně na školní výdejně v době výdeje - mějte drobné nebo přesnou částku
  • hotovostně na pokladně školní jídelny na ZŠ G. Píky, denně v době školního vyučování od 7:15 do 9:00 hod. a od 11:30 do 13:45 hod.,
  • bezhotovostně na číslo na číslo účtu 1002184194/2700 vedený u Unicredit Bank a.s., Praha. Jako VS platby je třeba použít evidenční číslo strávníka, které vám bude sděleno na telefonním čísle 596 628 733. V případě bezhotovostní platby je potřeba uhradit stravné na další období nejpozději do 20-tého předchozího měsíce, aby uhrazená částka mohla být včas připsána na evidenční konto konkrétního žáka.


V době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně. Rodiče si oběd mohou vyzvednout pouze první den nemoci. Další dny se mohou stravovat za plné náklady na přípravu oběda. 

 

 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz