sport.hry

     Proč byste měli sportovat i Vy? A co sport znamená pro ambasadory Ostravských sportovních her?

     Podívejte se na motivační video a zkuste to! 3. výzva bude přeskok přes švihadlo.

     VIDEO

 

 

 

 

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li žák v tento den ve škole, provede se preventivní testování v den jeho návratu do školy. Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí. Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Od 3. 1. 2022 byl zaveden také nový způsob předávání údajů o pozitivních AG testech dětí příslušné KHS - škola je přímo odesílá do systému, který do 24 hod rozesílá automatické SMS s žádankou na PCR test či informací o nařízení karantény. Žádáme proto rodiče o součinnost a bezodkladnou aktualizaci telefonického kontaktu v případě jeho změny.

Upozorňujeme také na nově zavedenou povinnost školu bezodkladně informovat o každém pozitivním PCR testu vašeho dítěte - žáka školy, i v případě nákazy mimo školu.

Informace jak postupovat při pozitivním antigenním nebo PCR testu najdete v tomto LETÁKU

Výše uvedené vychází z tohoto Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

V týdnu od 20. do 22. prosince 2021 bude ve všech třídách výuka ukončena v 11:40 hodin (4 vyučovací hodiny). Provoz Školní družiny a Školního klubu bude 20. a 21. prosince zkrácen do 14 hodin, ve středu 22. prosince nebude v provozu Školní družina ani Školní klub.

23. prosince 2021 začínají vánoční prázdniny. Výuku v novém roce 2022 zahájíme v pondělí 3. ledna 2022.

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje vzhledem k současné epidemiologické situaci a zjištění, že ohniska nákazy i nadále převažují ve školských zařízeních, budeme od pondělí 13. 12. 2021 preventivně testovat na onemocnění COVID-19 všechny žáky bez výjimek.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v Moravskoslezském kraji se třídní schůzky plánované na 9. prosince 2021 nebudou konat. Informace o chování a prospěchu žáků předávají učitelé zákonným zástupcům prostřednictvím žákovských knížek popř. po individuální domluvě.

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech základních a středních školách a konzervatořích zapsaných do školského rejstříku

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování ve školách stanovuje, že preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Jak probíhá samotestování žáků se můžete dozvědět z videa ZDE

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými, bylo mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví rozhodnuto, že 1. a 8. listopadu 2021 opět provedeme ve škole preventivní screeningové testování dětí a žáků.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).  

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ZDE

Radnice MOb MOaP nechala na pracoviště Ibsenova přemístit multifunkční hřiště z Masarykova náměstí, kde bylo lidem k dispozici zhruba dva roky. Další informace najdete v reportáži televize Polar.


vítáme vás na webových stránkách ZŠ Gebauerova. 
Naše škola poskytuje vzdělání již téměř 100 let. 6. června 2019 jsme toto významné výročí náležitě oslavili. O průběhu této akce informuje následující reportáž televize Polar.


Ve zkratce:

  • Škola patří mezi nejstarší školy v Moravské Ostravě a Přívoze - v roce 2012 to bylo právě sto let, kdy byl položen základní kámen ke stavbě této architektonické památky.  Poskytovat vzdělání se zde začalo až od roku 1919. Během času se tato budova proměnila v erudovanou vzdělávací instituci splňující veškerá kritéria pro realizaci základního vzdělání.
  • Významným mezníkem se stalo sloučení školy se ZŠ Ibsenova 36, které proběhlo k datu 1.1. 2013. Činnost obou škol nadále pokračuje ve stávajících budovách, ve stejném rozsahu a se společným ředitelstvím na ulici Gebauerova 8 v Ostravě-Přívoze.

Jak to u nás chodí

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz