Náš městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz aktuálně chystá strategický plán rozvoje na roky 2022 – 2027 pod názvem fajnOVA CENTRUM. Podstatným zdrojem informací pro tento strategický plán budou výsledky průzkumu mezi obyvateli a návštěvníky MOaP, který nyní probíhá. Chtěli bychom vás požádat o zapojení se a vyplnění dotazníku. Vyplnit jej mohou nejen obyvatelé městského obvodu, ale i ti, kteří zde pracují, studují nebo jen tráví svůj volný čas. Dotazník je dostupný do 30. 9. 2021. On-line jej najdete zde: DOTAZNÍK

Dotazník je možné také vyplnit ve fyzické podobě (je součástí aktuálního vydání zpravodaje CENTRUM) – místa k odevzdání vyplněných dotazníků jsou následující: Minikino, Dům kultury, OC Karolina, OC Futurum, IC Elektra, IC hlavní nádraží, vrátnice MMO, IC Nová radnice a  informace radnice MOaP.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.

Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Nadále platí povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou ve všech společných prostorách školy.

  • v pondělí a ve čtvrtek ráno proběhne testování na Covid-19
  • výuka podle rozvrhu v plném rozsahu
  • Školní družina i klub v provozu
  • nezapomínejte roušku povinnou ve společných prostorách

Nový školní rok zahájíme na obou pracovištích ve středu 1. září v 8:00 hodin. Tento den budou děti ve škole jednu vyučovací hodinu do 8:45.

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků na Covid19, které je prozatím plánováno na 3 testy (viz Testování ve školách v září 2021).

Do školy vstupují žáci s ochranou dýchacích cest – nasazenou rouškou/respirátorem a dodržují pokyny dozoru u šaten a tříd.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je ve školách v září nařízeno preventivní screeningové testování dětí a žáků a s ním související podmínky pro pobyt ve škole. Uvedená opatření jsou platná po dobu trvání screeningového testování, tj. do 10. září. Po vyhodnocení výsledků zveřejní Ministerstva zdravotnictví další informace.

Testování proběhne 3x po sobě, první test se provede 1. září (první a přípravné třídy 2. září), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, jako v loňském školním roce.

Vážení rodiče, výsledky zápisu ke školní docházce ve školním roce 2021/2022 najdete ZDE.

zveřejněno 3. 5. 2021


vítáme vás na webových stránkách ZŠ Gebauerova. 
Naše škola poskytuje vzdělání již téměř 100 let. 6. června 2019 jsme toto významné výročí náležitě oslavili. O průběhu této akce informuje následující reportáž televize Polar.


Ve zkratce:

  • Škola patří mezi nejstarší školy v Moravské Ostravě a Přívoze - v roce 2012 to bylo právě sto let, kdy byl položen základní kámen ke stavbě této architektonické památky.  Poskytovat vzdělání se zde začalo až od roku 1919. Během času se tato budova proměnila v erudovanou vzdělávací instituci splňující veškerá kritéria pro realizaci základního vzdělání.
  • Významným mezníkem se stalo sloučení školy se ZŠ Ibsenova 36, které proběhlo k datu 1.1. 2013. Činnost obou škol nadále pokračuje ve stávajících budovách, ve stejném rozsahu a se společným ředitelstvím na ulici Gebauerova 8 v Ostravě-Přívoze.

Jak to u nás chodí

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz