Z provozních důvodů bude provoz Školní družiny na pracovišti Gebauerova
od 23. do 26. listopadu pouze do 14 hodin.

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech základních a středních školách a konzervatořích zapsaných do školského rejstříku

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování ve školách stanovuje, že preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Jak probíhá samotestování žáků se můžete dozvědět z videa ZDE

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na čtvrtek a pátek 18. a 19. listopadu 2021 volné dny z provozních důvodů. Kromě školy nebude v provozu ani Školní družina a Školní klub na obou pracovištích.

Ve středu 17. listopadu je státní svátek (volný den). Vyučování bude pokračovat v pondělí 22. listopadu 2021.

Z provozních důvodů bude provoz Školní družiny na pracovišti Gebauerova
od 9. do 16. listopadu pouze do 14 hodin.

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými, bylo mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví rozhodnuto, že 1. a 8. listopadu 2021 opět provedeme ve škole preventivní screeningové testování dětí a žáků.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).  

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ZDE

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na pondělí a úterý 25. a 26. října 2021 volné dny z provozních důvodů. Kromě školy nebude v provozu ani Školní družina a Školní klub na obou pracovištích.

Po tomto ředitelském volnu následují podzimní prázdniny a státní svátek. Vyučování bude pokračovat v pondělí 1. listopadu 2021.

Radnice MOb MOaP nechala na pracoviště Ibsenova přemístit multifunkční hřiště z Masarykova náměstí, kde bylo lidem k dispozici zhruba dva roky. Další informace najdete v reportáži televize Polar.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.

Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Nadále platí povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou ve všech společných prostorách školy.

Vážení rodiče, výsledky zápisu ke školní docházce ve školním roce 2021/2022 najdete ZDE.

zveřejněno 3. 5. 2021

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz