Vedení školy, pedagogové a zaměstnanci

Ředitelka školy: Mgr. Radka Hanusová

  pracoviště Gebauerova pracoviště Ibsenova
Zástupce ředitelky: Ing. Jana Nováková Mgr. Leona Gierc
Výchovná poradkyně: Ing. Jana Nováková Mgr. Leona Gierc
Pedagogický sbor:

Mgr. Eva Čermáková (třídní 1. A)
Mgr. Eva Chrenková (třídní 5. A)
Mgr. Zuzana Keprtová (třídní 7. A)
Mgr. Romana Křístková
Mgr. Roman Mrázek (třídní 8. A)
Mgr. Jan Nykl (třídní 6. A)
Mgr. Jitka Ondrisová (třídní 4. A)
Mgr. Aleš Pavelka (třídní 9. A)
Mgr. Hana Písečná (třídní 2. A)
Andrea Ponechalová
Mgr. Dagmar Podborská (třídní 3. A)
Mgr. Yauheni Tarasiuk 

Mgr. Jana Boráková (třídní 4. třídy)
Mgr. Vladan Göbel (třídní 3. třídy)
Mgr. Libuše Jiříčková (třídní přípravné třídy)

Mgr. Barbora Kaločová (třídní 6. třídy)
Mgr. Edwin Krč
Mgr. David Otipka (třídní 9. třídy)
Mgr. Stanislav Rupec (třídní 8. třídy)
Mgr. Matylda Richterová
Mgr. Jiří Šebesta (třídní 7. třídy)
Drahoslava Šromová (třídní 1. třídy)
Mgr. Yauheni Tarasiuk
Mgr. Martina Turčeková (třídní 2. třídy)
Mgr. Hynek Vojtasík (třídní 5. třídy)

Asistenti:

Emilie Čonková
Lenka Jagelská
Jitka Jelínková
Luděk Krayzel

Dana Mandelíková
Mgr. Martina Novotná
Andrea Ponechalová

Milan Bindatsch
Dana Konečná
Věra Kudeljnjaková
Renata Polláková
Kateřina Reslerová
Ing. Jiří Strnad

Monika Vaculová
Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Pavel Rozbroj
Luděk Krayzel

Mgr Pavel Rozbroj
Milan Bindatsch
Monika Vaculová

Školní družina:

Mgr. Hana Kunová

Dana Konečná
Věra Kudelnjaková

Školní klub: Luděk Krayzel  ---
Správní zaměstnanci:

Hospodářka: Jarmila Zouharová
Referentka: Michaela Tudjová
Školník: Miroslav Myška

Uklízečky: Vlasta Moravcová, Jana Wludyková

Údržbář: Mgr. Edwin Krč
Uklízečky: Renáta Bindatschová, Marta Klepáčová, Zdeňka Polhošová

 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz