Vedení školy, pedagogové a zaměstnanci

Ředitelka školy: Mgr. Radka Hanusová

  pracoviště Gebauerova pracoviště Ibsenova
Zástupce ředitelky: Ing. Jana Nováková Mgr. Leona Gierc
Výchovná poradkyně: Ing. Jana Nováková Mgr. Leona Gierc
Pedagogický sbor:

Mgr. Eva Čermáková (třídní 1. A)
Mgr. Eva Chrenková (třídní 5. A)
Mgr. Zuzana Keprtová (třídní 7. A)
Mgr. Lenka Krokoszová
Mgr. Romana Křístková
Mgr. Roman Mrázek (třídní 8. A)
Mgr. Jan Nykl (třídní 6. A)
Mgr. Jitka Ondrisová (třídní 4. A)
Mgr. Aleš Pavelka (třídní 9. A)
Mgr. Hana Písečná (třídní 2. A)
Andrea Ponechalová
Mgr. Dagmar Podborská (třídní 3. A)
Mgr. Yauheni Tarasiuk 

Mgr. Jana Boráková (třídní 4. třídy)
Mgr. Vladan Göbel (třídní 3. třídy)
Mgr. Libuše Jiříčková (třídní přípravné třídy)

Mgr. Barbora Kaločová (třídní 6. třídy)
Mgr. Edwin Krč
Mgr. Věra Machanová (třídní 9. třídy)
Mgr. David Otipka
Mgr. Stanislav Rupec (třídní 8. třídy)
Mgr. Jiří Šebesta (třídní 7. třídy)
Drahoslava Šromová (třídní 1. třídy)
Mgr. Yauheni Tarasiuk
Mgr. Martina Turčeková (třídní 2. třídy)
Mgr. Hynek Vojtasík (třídní 5. třídy)

Asistenti:

Emilie Čonková
Jitka Jelínková
Dana Konečná
Luděk Krayzel

Dana Mandelíková
Blanka Myšková
Andrea Ponechalová

Milan Bindatsch
Bc. Marcela Gardoňová
Věra Kudeljnjaková
Renata Polláková
Kateřina Reslerová
Ing. Jiří Strnad

Monika Vaculová
Školní poradenské pracoviště:    
Školní družina:

Mgr. Hana Kunová

Bc. Marcela Gardoňová
Věra Kudelnjaková

Školní klub: Luděk Krayzel  ---
Správní zaměstnanci: Referentka: Jarmila Zouharová
Školník: Miroslav Myška
Uklízečky: Vlasta Moravcová, Anna Šulová, Jana Wludyková

Údržbář: Mgr. Edwin Krč

Uklízečky: Renáta Bindatschová, Marta Klepáčová, Zdeňka Polhošová

 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz