Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 se konají na obou pracovištích třídní schůzky a také proběhne 2. kolo voleb do Školské rady. Přijďte se dozvědět, jak se vašim dětem daří ve škole a také zvolit členy školské rady z řad rodičů. Hlasovací lístky i potřebné informace dostanete ve vestibulu u hlavního vchodu na každém pracovišti vždy v době provozu sekretariátu a po dobu třídních schůzek.

Výskyt infekčního onemocnění ve škole na pracovišti Ibsenova

V souvislosti s výskytem infekčního onemocnění – žloutenky typu A (nemoc špinavých rukou, virová hepatitis typu A) se přijímají a vyhlašují hygienická opatření podle pokynů Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě.

Hygienická opatření pro školu budou trvat v termínu od 26. 4. 2024 do 5. 6. 2024 (pokud nedojde k dalšímu onemocnění).

  • Všichni žáci školy musí důsledně dodržovat základní hygienické návyky, především důkladné mytí rukou po použití WC a před konzumací stravy. Ve škole bude rozmístěno dostatečné množství desinfekčních prostředků. Nejrizikovější je přenos fekální cestou (dezinfekce toalety, mytí rukou po použití toalety). Nákaza běžnou cestou (kontaktem) je minimální. Pokud chcete ochránit sebe a své blízké, dodržujte zásady správné hygieny a nechte se očkovat.