Náš městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz aktuálně chystá strategický plán rozvoje na roky 2022 – 2027 pod názvem fajnOVA CENTRUM. Podstatným zdrojem informací pro tento strategický plán budou výsledky průzkumu mezi obyvateli a návštěvníky MOaP, který nyní probíhá. Chtěli bychom vás požádat o zapojení se a vyplnění dotazníku. Vyplnit jej mohou nejen obyvatelé městského obvodu, ale i ti, kteří zde pracují, studují nebo jen tráví svůj volný čas. Dotazník je dostupný do 30. 9. 2021. On-line jej najdete zde: DOTAZNÍK

Dotazník je možné také vyplnit ve fyzické podobě (je součástí aktuálního vydání zpravodaje CENTRUM) – místa k odevzdání vyplněných dotazníků jsou následující: Minikino, Dům kultury, OC Karolina, OC Futurum, IC Elektra, IC hlavní nádraží, vrátnice MMO, IC Nová radnice a  informace radnice MOaP.

  • v pondělí a ve čtvrtek ráno proběhne testování na Covid-19
  • výuka podle rozvrhu v plném rozsahu
  • Školní družina i klub v provozu
  • nezapomínejte roušku povinnou ve společných prostorách

Nový školní rok zahájíme na obou pracovištích ve středu 1. září v 8:00 hodin. Tento den budou děti ve škole jednu vyučovací hodinu do 8:45.

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků na Covid19, které je prozatím plánováno na 3 testy (viz Testování ve školách v září 2021).

Do školy vstupují žáci s ochranou dýchacích cest – nasazenou rouškou/respirátorem a dodržují pokyny dozoru u šaten a tříd.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je ve školách v září nařízeno preventivní screeningové testování dětí a žáků a s ním související podmínky pro pobyt ve škole. Uvedená opatření jsou platná po dobu trvání screeningového testování, tj. do 10. září. Po vyhodnocení výsledků zveřejní Ministerstva zdravotnictví další informace.

Testování proběhne 3x po sobě, první test se provede 1. září (první a přípravné třídy 2. září), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, jako v loňském školním roce.

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz