Budova naší školy - pracoviště Ibsenova, prošla od dubna do prosince roku 2020 kompletní rekonstrukcí, díky které se změnila k nepoznání a stala se důstojným místem pro vzdělávání. Provedla se tolik potřebná sanace suterénu, škola má nová okna, zateplení i novou fasádu, která hýří krásnými barvami. Byla vybudována retenční nádrž, jejímž úkolem je zlepšit hospodaření se srážkovými vodami na pozemku školy. K dlouho očekávané finančně náročné rekonstrukci objektu dopomohlo i to, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz získal tři dotace. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Městský obvod do celkové rekonstrukce hlavní budovy vložil necelých 35 mil. Kč.

Další informace najdete na stránce moap.ostrava.cz Podívat se můžete i na reportáže regionální televize Polar a televize Fabex

V týdnu od 7. do 11. prosince se prezenčně (ve škole) učí všechny ročníky kromě 8.

Osmáci - tento týden máte distanční výuku (učení doma). Informace o jejím průběhu jste dostali v jednotlivých předmětech během týdne ve škole. Pokud je nemáte, kontaktujte své třídní učitele nebo vyučující.

Šesťáci a sedmáci se vrací téměř po dvou měsících distanční výuky - vezměte hned v pondělí s sebou do školy všechny vypracované úkoly. Při vstupu do školy sledujte značení a poslouchejte pracovníky školy, kteří vám poví, kudy a kam máte jít. Nezapomeňte si vzít dvě roušky.

Přípravné, 1. a 2. třídy pokračují v prezenční výuce dle stálého rozvrhu (chodí do školy). V provozu je Školní družina.

3. - 9. třídy pokračují v distanční výuce (učí se doma) - v záložce Výuka najdete souhrn úkolů pro jednotlivé třídy. Úkoly si můžete vyzvedávat také v tištěné formě ve škole dle dohody se svým třídním učitelem, vyučujícím a nebo vždy v pondělí mezi 10 a 12 hodinou. 

30. listopadu by se do školy měly vrátit 3., 4., 5. a 9. třídy. 6., 7. a 8. třídy by měly začít střídavou výuku (týden výuka ve škole, týden výuka na dálku). Bližší informace k organizaci se dozvíte během týdne. Sledujte stránky školy. 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz