Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Od pondělí 24. 6. 2024 do čtvrtka 27. 6. 2024 je výuka ve všech třídách zkrácena do 11:40. Bližší informace o plánovaných třídnických pracích podají třídní učitelé. Školní klub a Školní družina budou v provozu do 13:00 hodin. 

V pátek 28. 6. 2024 bude 1 vyučovací hodina (do 8:45 hodin) - ukončení školního roku a předání vysvědčení. Provoz Školního klubu a Školní družiny je zrušen.

V pátek 7. 6. 2024 končí výuka ve všech třídách na obou pracovištích z provozních důvodů v 11:40 hodin. Provoz ŠD a ŠK je zkrácen do 13:00 hodin.

V souvislosti s dalším výskytem infekčního onemocnění – žloutenky typu A (nemoc špinavých rukou, virová hepatitis typu A) se hygienická opatření podle pokynů Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě prodlužují do 30. 6. 2024 (pokud nedojde k dalšímu onemocnění).

Vyhlášená a přijatá hygienická opatření po prvním výskytu onemocnění najdete v ZDE v informaci zveřejněné k 26. 4. 2024.

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 se konají na obou pracovištích třídní schůzky a také proběhne 2. kolo voleb do Školské rady. Přijďte se dozvědět, jak se vašim dětem daří ve škole a také zvolit členy školské rady z řad rodičů. Hlasovací lístky i potřebné informace dostanete ve vestibulu u hlavního vchodu na každém pracovišti vždy v době provozu sekretariátu a po dobu třídních schůzek.