Pracoviště Gebauerova:

Ve dnech 12. a 13. 12. (čtvrtek a pátek) bude z provozních důvodů ve všech třídách ukončena výuka v 11:40 hodin (po 4. vyučovací hodině). Vzhledem k nižší teplotě v budově školy doporučujeme žákům teplejší oblečení.
Školní klub bude dle zájmu žáků nejdéle do 14 hodin.

Z těchto důvodů je čas třídních schůzek ve čtvrtek 12. 12. posunut - počátek ve 12 hodin.

Zákonným zástupcům žáků budou sděleny informace o prospěchu a chování jejich dětí. 

Na pracovišti Ibsenova je výuka bez omezení, třídní schůzky ve čtvrtek 12. 12. proběhnou v plánovaném čase, tedy ve 14 hodin.

Zákonným zástupcům žáků budou sděleny informace o prospěchu a chování jejich dětí.

Vyučování v tomto školním roce zahájíme ve všech třídách v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 hod., škola bude pro žáky otevřena od 7:40 hod. Žáci budou první den ve škole do 8:45 hod. 

V úterý a středu 3. a 4. 9. budou žáci ve svých třídách konat třídnické práce. Od čtvrtka 5. 9. začne výuka podle rozvrhu.

První třídy a přípravná třída mají v úterý a středu 2 vyučovací hodiny (do 9:40), ve čtvrtek a pátek 4 vyučovací hodiny (do 11:40).

Ostatní třídy (2. - 9.) budou mít od úterý do pátku vyučování zkrácené na 4 vyučovací hodiny (do 11:40).

Od pondělí 9. 9. se ve všech třídách učí podle celého rozvrhu. 2. a 3. třída na pracovišti Ibsenova zahájí výuku plavání.

Další informace získají žáci od svých třídních učitelů. 

 

Na obou pracovištích se v posledním srpnovém týdnu konají opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu (doklasifikace nehodnocených žáků). Rozpis průběhu konání zkoušek najdete v těchto dokumentech:

pracoviště Gebauerova

pracoviště Ibsenova

Upozorňujeme zákonné zástupce, že na základě Školního řádu bodu 6.2.2 Opravné zkoušky a 6.2.3 Hodnocení v náhradním termínu: Žák, který se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, zůstává v předmětu hodnocen jako nedostatečný. Žák, který se nedostaví ke zkoušce v náhradním termínu zůstává nehodnocen. V obou případech v celkovém hodnocení žák neprospěl

V posledním školním týdnu od 24. do 27. června bude výuka ve všech třídách na obou pracovištích zkrácena na 4 vyučovací hodiny. V tomto týdnu probíhají třídnické práce, školní výlety a jiné aktivity, o kterých budou žáky informovat jejich třídní učitelé, kteří případně upřesní dobu výuky. Ve čtvrtek 27. června proběhne poslední hodina výuky plavání podle daného rozvrhu.

28. června bude žákům vydáno vysvědčení za školní rok 2018/2019. Výuka ve všech třídách na obou pracovištích bude do 8:45 hodin.

V posledním srpnovém týdnu budou probíhat opravné zkoušky, přesný termín bude doplněn.

V novém školním roce 2019/2020 žáky přivítáme v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin.

Přejeme všem krásné prázdniny!

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz