Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude na obou pracovištích (Gebauerova i Ibsenova) rozdáváno v úterý 23. června podle následujícího harmonogramu:

  • 1. stupeň příchod 7.40 - 7.50 hodin, odchod 8.10 - 8.20 hodin
  • 2. stupeň příchod 7.55 - 8.05 hodin, odchod 8.25 - 8.30 hodin
 
Nezapomeňte si vzít roušku, kterou si ve škole nasadíte.
Dodržujte uvedené časy příchodu nejen kvůli dodržování nařízených opatření, ale na pracovišti Ibsenova i kvůli probíhající rekonstrukci. 
 
Nevyzvednutá vysvědčení je možno vyzvednout na každém pracovišti nejpozději do 30. 6. v době 9.00 - 11.00 hodin.
 
 

Ředitelka školy vyhlašuje na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volné dny na období od 24. - 30. června 2020 z technických důvodů (plánované opravy na obou pracovištích školy.

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude žákům školy vydáno v úterý 23. června 2020 podle harmonogramu, který bude zveřejněn v dostatečném předstihu na stránkách školy a vyvěšen na jednotlivých pracovištích. 

Od 8. června 2020 umožňuje Ministerstvo zdravotnictví žákům 2. stupně opět v omezené míře (formou konzultací a třídnických hodin) navštěvovat školu.

Na obou pracovištích naší školy budeme postupovat takto:

  • V pondělí 8. června v 8:45 hodin mohou poprvé přijít žáci šestých a osmých tříd.
  • V úterý 9. června v 8:45 hodin mohou poprvé přijít žáci sedmých a devátých tříd.

Oba dny žáci skončí v 11 hodin. O dalších termínech konzultací budou informováni na této schůzce.

V rámci třídnických prací prodiskutují s třídním učitelem především hodnocení za 2. pololetí a organizaci konce školního roku (možnost konzultací, setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, odevzdání učebnic aj.).

Doporučujeme účast především žákům, kteří měli z nějakého předmětu v 1. pololetí nedostatečnou (5) a všem, kteří chtějí informace o svém závěrečném hodnocení - případně si předložením vypracovaných úkolů známky vylepšit.

Žáci svůj zájem přijít nahlásí svému třídnímu učiteli do pátku 5. 6. 2020.

Do školy s sebou každý žák přinese vyplněné a rodičem podepsané Čestné prohlášení, 2 roušky a sáček na ně a samozřejmě úkoly, které vypracoval. Formulář Čestného prohlášení si můžete vyzvednout ve škole denně od 8 do 12 hodin.

Přijďte si s námi popovídat! 

smile wink smile

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 - aktualizace od 27. 5. 2020

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základní školy a přípravné třídy na každodenních vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků na těchto vzdělávacích aktivitách není povinná. Pokud rodiče o výuku dítěte v rámci školní skupiny mají zájem, oznámí toto škole a odevzdají vyplněnou přihlášku škole do 18. května do 12 hodin

Během tohoto týdne třídní učitelé zjišťují telefonicky zájem o výuku ve školních skupinách a asistenti budou zainteresované rodiny navštěvovat s přihláškou. 

Během výuky ve školní skupině je nutné dodržovat podmínky stanovené MŠMT v připojeném dokumentu. Je třeba také při nástupu odevzdat vyplněné čestné prohlášení.

PŘIHLÁŠKA

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Aktualizace:

27. 5. 2020 aktualizovalo MŠMT dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. V této aktualizaci již umožňuje zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně (po 25. 5. 2020). I nadále musí být skupiny maximálně po 15 dětech a jejich složení se nesmí měnit. Pokud máte zájem své dítě do školy poslat, kontaktujte pro další informace třídního učitele případně školu. Další podmínky zůstávají stejné.

Aktualizovaný dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz