Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

28. březen - Den učitelů

Že Orbis pictus je učebnice, sepsaná českým pedagogem Janem Ámosem Komenským, ví snad každý, ale že si žáci 2. stupně chtěli tvorbu této učebnice vyzkoušet na vlastní kůži, už tak známo není.

V rámci projektového vyučování ke Dni učitelů si žáci přinesli vystřižené obrázky týkající se běžného života a ty abecedně zařazovali do slovníku.  U každého slova neopomněli napsat český význam a přeložit slovo do anglického a německého jazyka. Žáky práce na tvorbě slovníků bavila. Nejlépe byli připraveni žáci 6. třídy. Jim a paní asistentce M. V. náleží velká pochvala.   

Projektového Dne učitelů se zúčastnili i žáci 1. stupně. Paní učitelka 4. a 5. ročníku připravila zajímavé vyprávění i s obrázky ze života našeho významného pedagoga Jana Amose Komenského. Nezapomněla vyprávět i o tom, jak se kdysi učilo na školách. Žáci a žákyně 4. a 5. ročníku podnikli výpravu do ostatních tříd, aby si vyzkoušeli být chvíli učitelem. Malé spolužáky učili čtení a také je zkoušeli z nabytých vědomostí. Ve druhé třídě si vyzkoušeli, jak učit matematiku. „Mladí učitelé“ byli postaveni před nelehký úkol; zvládnout chování některých mladších žáčků a svých vrstevníků. Pro žáky to byla nejen zábava, ale jak řekli i tréma a odpovědnost. Na závěr projektového dne vytvořili nejstarší žáci pozvánku ke Dni učitelů a přáníčka pro skutečné učitele naší školy.

DSCN6154.JPG DSCN6155.JPG DSCN6156.JPG DSCN6157.JPG