Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Preventivní program Buď OK

V prvním čtvrtletí tohoto školního roku žáci z 1. i 2. stupně absolvovali preventivní program společnosti Renarkon, o.p.s., jehož cílem je podpora zdravého životního stylu, dále snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, příp. oddálení jejich prvního kontaktu s drogou, pozitivní ovlivňování klimatu třídy a pomoc při formování vhodných postojů k sobě i ostatním. Program Buď OK je komplexní systém preventivních bloků, vycházející z potřeby efektivní primární prevence. Není jednostranně zaměřený, ale snaží se postihnout problematiku rizikového chování v celé šiří jejího spektra. Díky zapojení do projektu Překonáváme handicapy prostředí jsme jej mohli realizovat i u nás na škole.