Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Projektový den k oslavě 100. výročí československého státu

V pátek 26. října 2018 se žáci 2. stupně v rámci projektového dne zapojili do oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.

Prezentací, zhlédnutím krátkých dokumentárních filmů a výkladem učitele si připomněli události naší stoleté historie a seznámili se s významnými osobnostmi státu. Svou kreativitu si ověřovali nejen znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, ale také získanými dostupnými informacemi, fotomateriály, články, texty a mapami. Skupinovou prací se podíleli na tvorbě plakátu s názvem „28. říjen 1918 – vznik ČSR“, který po vyhotovení prezentovali a vyhodnocovali. Z každé třídy byl ten nejpovedenější vystaven na nástěnce v přízemí.

6tr.JPG 7tr.JPG 8tr.JPG 9tr.JPG DSCN6103.JPG