Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Projektový den – Vznik Protektorátu Čechy a Morava

V rámci 80. výročí obsazení Čech a Moravy německým vojskem se dne 15. 3. 2019 uskutečnil na škole projektový den, kdy si žáci připomněli tuto smutnou událost našich dějin. Dozvěděli se, že město Ostrava bylo okupováno již o den dříve (14. března 1939) a že i v našem městě začala již v počátcích okupace sílit výuka němčiny, slučovaly se nebo rušily řady škol, docházelo k propouštění či zatýkání některých učitelů. Učitelé dějepisu a zeměpisu byli „přeškoleni“, jméno T.G.Masaryka bylo vymazáno.

Žáci si během práce na projektech osvojili získané poznatky a dovednosti a jejich výstupem byly plakáty, na kterých se snažili zachytit tuto nelehkou dobu.