Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz u nás ve škole

Aniž bychom si to uvědomili, přiblížil se konec dalšího kalendářního roku. A to je čas, kdy se opět můžeme společně bilancovat a pozastavit na tím, co jsme prožili. I tento rok nás ve škole navštívili zástupci Římskokatolické farnosti z Ostravy-Přívozu s povídáním o Vánocích. Žáci nultého až třetího ročníku se zúčastnili besedy s názvem „Betlém - dům chleba“, žáci čtvrtého až šestého ročníku besedy - „Vánoce v umění“ a žáci sedmého až devátého ročníku besedy – „Zamyšlení nad Vánocemi. Toto milé pozastavení seznámilo žáky s křesťanským rozměrem vánočních svátků, narozením Ježíše Krista či stvořením světa.