Romano suno 2019

Městská knihovna v Ostravě-Vítkovicích pořádala dne 20. 5. 2019 besedu na téma Romano suno, což v romštině znamená romský sen.

Úvodní slovo si vzaly spisovatelka Iveta Kokyová a koordinátorka Marie Bořkovcová, které seznámily žáky naší školy s romskou řečí jako plnohodnotného jazyka, i když ve veřejném sektoru dnes již běžně se nevyskytujícího. Aby se romský jazyk nestal jen historií, vyhlásila obecně prospěšná společnost Nová škola 22. ročník literární soutěže, do které se přihlásili i naši nadšenci pro literaturu a mluvené slovo. Cílem Romano suna 2019 je podpořit užívání romského jazyka u nejmladší generace a dát jim tak příležitost použít romštinu tvůrčím způsobem a veřejně.

Nejlepší texty i s jejich českým překladem budou publikovány ve sborníku Romano suno 2019 a jmenovaná porota rozhodne o vítězích. Přejeme našim žákům hodně úspěchů.

RomaSuno_1.jpg RomaSuno_2.jpg RomaSuno_3.jpg RomaSuno_4.jpg RomaSuno_5.jpg RomaSuno_6.jpg RomaSuno_7.jpg

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz