Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

28. 10. 1918 – Vznik Československé republiky

Projektové vyučování je nedílnou součástí běžné výuky na naší škole. Když se k tomu přidá i zajímavé téma, je o zábavný den postaráno! V našem případě se jednalo o 28. říjen, přesněji 28. říjen 1918 – Den vzniku Československa, který jsme si připomněli se 4. třídou a žáky 2. stupně.

Spojili jsme tak teoretické poznatky o příčinách, průběhu a prvních „krůčcích“ První republiky, s historickými fakty a prameny, podložili jsme vše autentickými záběry tehdejších filmařů, zmínili se o významné roli T. G. Masaryka a tzv. mužů 28. října, stejně jako o roli tehdejších krajanů po celém světě, včetně legionářů, kteří se po strastiplné cestě do vlasti po bojích v 1. světové válce, případně po ruské anabázi, stali zárukou bezpečnosti a suverenity Československa nejen pro země Evropy, nýbrž i v celém světě.

Žáci si vyzkoušeli různé techniky moderního učení, např. brainstorming, práci s texty, komixem, kooperativní učení, myšlenkové mapy, IT modely aj. Cílem aktivit tak nebyla jen prostá prezentace faktů a jejich interpretace, nýbrž i skupinová práce s následnou věcnou argumentací a naslouchání druhé straně. Věříme, že tento způsob učení má smysl a budeme ho i nadále podporovat. 😊