Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Den bez aut

Každoročně pořádáme pro žáky 2. stupně zajímavé projektové dny, které mají za cíl „rozšířit obzory“ našich žáků mimo rámec běžné výuky. Tím prvním byl „Den bez aut“. Vždy se snažíme o propojení teoretických znalostí a teoretické přípravy s praktickými úkoly, které prověří znalosti našich žáků a budou mít přesah i do jejich následujících životů.

Trocha teorie… Den bez aut je mezinárodní den, který se slaví 22. září a má poukázat na přijatelnější způsoby dopravy a podpořit omezování automobilismu na světě. Díky připraveným prezentacím, několika vzdělávacím reportážím a pracovním listům si žáci uvědomili, že v budoucnu bude nezbytně nutné, aby lidstvo výrazně snížilo počet dopravních prostředků využívajících neekologické pohonné hmoty a obrátilo se na alternativní způsoby dopravy (elektromobily, cyklistiku aj.), aby si zachovalo zdravé životní prostředí i pro následující pokolení.

Po teoretické části se pak pokračovalo do nedalekého Komenského parku, kde proběhla samotná soutěžní část. Na několika stanovištích se 3 - 5ti členná družstva pokoušela plnit rozmanité úkoly vážící se přímo i nepřímo k projektovému dni (např. znalostní kvízy - sestrojit ekologický vůz z místních přírodnin, znát čísla tísňových linek při krizové dopravní situaci, uplatnit znalost dopravních značek v běžném denním provozu, vědět, jak se zachovat při dopravní nehodě, co dělat při požáru u nehody samotné, jaká jsou pravidla první pomoci v nenadálých situacích atd.), které jim kladli sami učitelé. Pro zpestření byly připraveny i dovednostní soutěže, třeba jízda na koloběžce tzv. „na přesnost“, přenášení raněného po dopravní nehodě, či cvičení s kužely jako simulace jízdy elektromobilů. Při skvostném počasí nám bohužel celá akce velice rychle utekla. Po návratu do školy a vyhodnocení nejlepších družstev, se žáci spokojeně rozešli domů.

A konečné pořadí? Na prvním místě se umístila smíšená čtveřice Aleš T., Pavel M., Matěj G. a Klement N. (6. B, 7. A), druhé místo patřilo Tomáši Z., Robinu K. a Jakubovi P. (6. B, 8. A) a na třetím místě se umístili Zdeněk R., Alex S., Kateřina G. a Kristina I. (8. A a 9. A). Všem gratulujeme. 

20180921_1028361.jpg 20180921_1041131.jpg 20180921_1042451.jpg 20180921_104812.jpg 20180921_1049121.jpg 20180921_1050211.jpg 20180921_1050391.jpg