Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Den Země - tentokrát jinak

V rámci oslav Dne Země jsme se tentokrát pouze neúčastnili aktivit pořádaných jinými organizacemi, ale zařídili jsme si vše sami.

Žáci na 1. stupni si připomněli význam ochrany životního prostředí, debatovali o tom, co naší Zemi škodí a co jí prospívá, vytvořili Strom přání pro naši Zemi, někteří si dali drobné závazky ohledně především šetření vodou a elektrickou energií. Pak v rámci tříd zasadili do truhlíků letničky a také se zapojili do úklidu školního dvora a části Komenského parku, který navštěvujeme.

Na 2. stupni jsme nejdřív uspořádali vědomostní soutěž na environmentální téma a pak jsme se všichni pustili do zkrášlování prostor před školou a úklidu na školním dvoře.  

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 22.jpg