Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Devítka opět v IPSku a Světě techniky

Ve čtvrtek 16. ledna vyrazili žáci 9. ročníku do Informačního a poradenského střediska Úřadu práce České republiky (IPS ÚP ČR) v centru Ostravy, kde to již důvěrně znají z loňska. Cílem návštěvy bylo jediné, a to, získat poslední informace před konečným rozhodnutím, kam na střední školu a co po ní.

Hlavní složku celého dopoledne tak tvořily jednotlivé informace o středních školách, možnostech tamního studia, požadavcích pro přijetí, následné náplni studia a jeho ukončení. Řešily se studijní průměry a percentily pro přijetí, přijímací zkoušky, užitečné internetové odkazy pak měly žákům znovu usnadnit otázku, kam směřovat své přihlášky s ohledem na povolání, kterému by se chtěli v budoucnu sami věnovat.

O pár dní později, 29. ledna, navštívili tradiční lednovou akci pořádanou Světem techniky Ostrava s názvem „OKAP – Živá knihovna studijních možností (a povolání)“, která se zaměřuje na kariérové poradenství. Usnadňuje tak mnoha žákům výběr školy pro další studium. Jelikož se podobné akce deváťáci účastnili i v září, věděli, co je čeká. Mohli se seznámit se žádanými profesemi, ale i školami, které připravují absolventy pro uplatnění v těchto oborech. Pozitivem této akce je možnost vidět skutečné aktivity, které vykonávají studenti škol a jejich učitelé i v praxi. V expozicích Světa techniky pak byla rozptýlena stanoviště všech prezentujících firem a škol tak, aby se žáci mohli na vše individuálně doptat, popřípadě si některé činnosti sami vyzkoušet.

Oblíbeným zakončením každého setkání je tombola, ani tentokrát tak nechyběla. A kupodivu se na nás ve velkém kinosále tentokráte usmálo i to pomyslné štěstí v podobě výhry pokojové rostliny pro jednoho z nás! J

Celé dopoledne se tak neslo v příjemném duchu a my měli možnost probrat i jiná témata, která nás všechny zajímají – především to, co budeme dělat o pololetních a jarních prázdninách. Nezbývá než popřát hodně štěstí při výběru střední školy, zvolte tedy dobře, devítko…!

  20200116_1011141.jpg 20200116_1014031.jpg 20200116_1014261.jpg 20200116_1015251.jpg 20200116_1017401.jpg