Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Exkurze do Archivu města Ostrava

Tradičním místem, kam míří každoročně naše kroky, je budova Archivu města Ostrava. V rámci Úvodu do studia dějepisu sem zavítali i letošní šesťáci, resp. sedmáci, kteří o tuto možnost loni díky pandemii přišli.

Starší i moderní budova na Špálově ulici se stala naší učebnou, kde se kluci a holky seznámili s historií, posláním a funkcemi archivu. Viděli rozličné archivní dokumenty v kopiích i originálech, prohlédli si nejstarší dochovaný dokument pocházející z roku 1362, listinu, kterou císař římský a král český Karel IV. uděluje městu Moravské Ostravě právo na konání šestnáctidenního trhu, prohlédli si pečetě či pečetidla, knihy a kroniky ze středověku až po novověk, dostali patřičný odborný komentář k metodám práce zdejších pracovníků, poznali jednotlivá pracoviště, např. badatelnu, knihovnu nebo depozitář s uloženými archiváliemi. Žáci se také seznámili s rozsáhlou publikační činností, kterou archiv laické i odborné veřejnosti prezentuje svá bádání. Exkurze se tak stala vítaným zpestřením výuky a ukázala dětem, že je dějepis nadmíru zajímavou školní disciplínou.

20211109_090807.jpg 20211109_090840.jpg 20211109_091320.jpg 20211109_091418.jpg 20211109_091612.jpg 20211109_091944.jpg 20211109_092601.jpg 20211109_093313.jpg 20211109_094726.jpg 20211109_094843.jpg 20211109_094851.jpg 20211109_094932.jpg 20211109_095140.jpg 20211109_095934.jpg 20211111_090650.jpg 20211111_091011.jpg 20211111_091026.jpg 20211111_091323.jpg 20211111_092808.jpg 20211111_094132.jpg