Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Exkurze páťáků do Landekparku a Hornického muzea

V rámci mezipředmětových vztahů navštívili dne 22. října žáci 5. třídy Hornické muzeum a  Landek Park Ostrava. Žáci si prohlédli v areálu parku důlní stroje a hornické vozíky, které byly vystaveny na povrchu. Nahlédli do šaten horníků, byli překvapeni, jakým způsobem se horníci převlékali do práce. 

Potom už je čekalo sfárání do dolu, prohlídka důlních chodeb, zpevněných stropů, strojů a jejich pohyb pod povrchem. V úžasu poslouchali poutavý výklad, jak nepředstavitelně těžká byla práce horníků, kteří dolovali uhlí i v leže, v chodbě, která měla na výšku pouhých 50 cm. Žáci byli překvapeni, že v důlních chodbách se v historii pohybovali i koně, kteří tahali vozíky s uhlím a s kamením.   

Po prohlídce chodeb a těžební techniky si žáci vyslechli zajímavosti o náročné práci báňských záchranářů, kdy mnoho z nich položilo svoje životy při záchraně horníků, které zasypalo uhlí a kamení při výbuchu důlního plynu metanu.

Žáci si s radostí zkusili jeden ze způsobu nácviku záchranářů, a to prolézání důlních úzkých chodeb.

Svoje dojmy a zážitky ztvárnili po návratu do školy nakreslením hrdinské práce horníků v předmětu estetická výchova.