Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Hlučín, město s řemeslnou tradicí

V úterý 5. 10. 2021 se žáci devátého a osmého ročníku vydali na exkurzi do Hlučína, aby navštívili akci s názvem Hlučín, město s řemeslnou tradicí, kterou pořádalo Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně.

Jako již tradičně jsme společně navštívili prostory školy, prohlédli si odborné učebny, zázemí školy a seznámili se s chodem školy. Součástí byla také slavnost a prezentace učebních oborů na Mírovém náměstí v Hlučíně. Žáci mohli shlédnout práci malířů, zedníků, prodavačů, pečovatelů, kuchařů a cukrářů. Při prohlídce školy a prezentacích jednotlivých oborů na náměstí jsme se potkali i s některými absolventy naší školy a žáci si tak mohli nechat osobně povykládat, co studium těchto oborů obnáší. Někteří žáci osmého a devátého ročníku byli na půdě odborného učiliště vůbec poprvé a udělali si tak alespoň zčásti představu, co je může na střední škole za pár měsíců čekat.

Věříme, že návštěva této akce pomohla našim žákům v rozhodování, kam se dále vydat po ukončení devátého ročníku. A že už jim mnoho času nezbývá…

Hlucin1.jpg Hlucin2.jpg Hlucin3.jpg Hlucin4.jpg