Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Máme rádi projektové vyučování!

Projektová výuka má při výuce v dnešní globálně zrychlené době nezastupitelnou hodnotu a měla by patřit k moderním doplňkům tradiční výuky na všech stupních vzdělávací soustavy, tedy i na základní škole. U nás je používána při prezentaci aktuálních společenských témat a palčivých problémů dnešní doby, historických a kulturních exkurzích po lokálních, evropských i světových tématech, případně k prezentaci předních přírodovědných objevů, nebo milníků lidské společnosti.

Tento typ výuky si naše škola osvojila již před mnoha lety a pravidelně se k ní snažíme vracet minimálně jednou měsíčně při společné práci.

Během posledních měsíců jsme se tak věnovali např. těmto tématům: stoletému výročí založení Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě s rozšířením o dějiny divadla od starověku po současnost, pětisetletému výročí úmrtí renesančního velikána Leonarda da Vinci a „jeho“ vynálezům, ale i dědictví, které po sobě světu zanechal, historickému výročí tzv. sametové revoluce v Československu v mezinárodních souvislostech a pádu tzv. železné opony v Evropě před 30 lety, doplněném o plakátovou výstavu z díla středoškolských profesorů Mgr. Petra Šimíčka a PhDr. Jiřího Sovadiny, obohacenou o filmografii projektu Jeden svět na školách s následnou besedou v Archivu města Ostrava s dobovými prameny a archiváliemi, Vánocům ve světě pohledem historie a současnosti (pro mnohé bylo milým překvapením povídání našeho běloruského kolegy Mgr. Yauheniho Tarasiuka o tradičních Vánocích v Bělorusku s tamějšími reáliemi, či pohledem „velkého souseda“ – Ruské federace, nechyběly postřehy z jiných částí světa, případně zemí, kde se Vánoce prakticky neslaví, kupř. v Japonsku) a lednovému tématu o životě lidí s hendikepem ve všech jeho podobách.

Jsme tak velmi rádi, že se naši žáci stávají nejen dobrými posluchači, ale i partnery při naší společné práci, která má za cíl rozšiřovat obzory i nad rámec běžných vědomostí. Mají tak možnost se vzděláním bavit, což nás pedagogy těší nejvíce!