Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Měsíc filmu na Gebauerovce!

Jako moderní vzdělávací instituce si velmi uvědomujeme, že mediální vzdělávání je nedílnou součástí moderních vyučovacích metod a v současné globalizované době také způsob, kterým lze nazírat i ta nejsložitější témata dnešní doby.  Již tradiční projektové dny prezentující aktuální společenská témata dnešní doby, historické a kulturní exkurzy po lokálních, národních, evropských i světových dějinách a událostech, které často doprovázejí zajímaví hosté – pamětníci dějinného vývoje, běžní lidé, ale také významní odborníci a pedagogové – nabízejí širší pohled na lidskou společnost než „běžné“ hodiny dějepravy, výchovy k občanství aj. předmětů. Velmi často je doprovázejí také různě tematicky laděné filmové projekce s následnými besedami.

Měsíc filmu na školách, dříve Jeden svět na školách, společnosti Člověk v tísni, který se na různých typech škol koná již od roku 2005, u nás navazuje na společné projekty s Živou pamětí a portálem Kapura.cz (besedy s pamětníky romského holokaustu a komunismu v českých zemích), či Muzeem romské kultury v Brně. Letos jsme se zapojili již potřetí. Téma bylo nadmíru zajímavé, Mladí proti komunismu. Zaměřili jsme se na konkrétní příběhy mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu a bojovali za svobodu a zachování lidské důstojnosti. Žákům jsme připomněli, že o demokracii, svobodu a lidská práva je třeba pečovat v každém věku, a to i za cenu nejvyšší. Připravené aktivity a filmy jako Postavení mimo hru nebo animovaný film Fanny a pes, přiblížily dětem, jak obtížné bylo žít běžné životy v totalitních společnostech Československa a Východního Německa za dob komunistických diktatur. Žáci měli možnost shlédnout i tematickou plakátovou výstavu – Stejné příběhy, jiná jména. Poukazuje na podobnost osudů odpůrců komunismu v Československu s příběhy lidí, kteří se v současné době zasazují o dodržování lidských práv, svobodu, demokracii a právní stát v zemích postsovětského regionu. Smutným faktem také zůstává, že tyto diktatury jsou součástí moderního demokratického světa stále, i v 21. století.

Jelikož žijeme v evropském prostoru, ve kterém se nacházejí skutečné i „skryté“ diktatury, využili jsme také pohledu na současné dění v Bělorusku a snažili jsme ho dětem přiblížit. Možnost vyslechnout autentickou výpověď našeho kolegy, Ing. Yauheniho Tarasiuka, který pochází z Běloruska, byl pro žáky zajímavým srovnáním dvou světů – demokratického a totalitního. Jako představitel současné mladé běloruské generace nastínil pohled na život v Lukašenkově totalitním státu a možnostech, které mladý jedinec v tomto světě má. Ne vždy to bylo hezké povídání… Vše doprovázely autentické záběry, fotografie a komentáře z běloruské každodennosti, ale i masových demonstrací proti tamější vládě a jeho vůdci.

Měsíc filmu na školách ukázal dětem, že důležitá témata i konkrétní lidské osudy mohou přinést velké množství zajímavých informací. Je pouze na žácích samotných, jak s nim budou pracovat a co si do svých životů odnesou.