Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí

Jako každoročně se žáci naší školy zúčastnili dne, který byl věnován Ochraně obyvatelstva za mimořádných událostí. Témata vztahující se k mimořádným událostem jsou do výuky zařazována v průběhu celého školního roku. Žáci jsou informováni o tom, jak se zachovat v nebezpečné či mimořádné situaci tak, aby dokázali pomoci sobě i ostatním. Tento den sloužil jako rekapitulace a shrnutí celého tématu, žáci si prověřili své znalosti a dovednosti zejména v praxi.

Již během týdne si žáci 1. stupně připomněli ve 2 hodinových blocích při výuce estetiky, prvouky a přírodovědy, jak se případně zachovat a postupovat ocitnou-li se v mimořádné situaci jako je povodeň, autonehoda, zranění končetiny kamaráda, požár apod. 

Na 2. stupni byly ještě první páteční hodiny věnovány teorii (pro žáky šestého ročníku byly navíc zpestřeny přednáškou člena hasičské sboru). 

Všichni žáci se poté sešli v parku, kde měli připravená stanoviště, na kterých si mohli prakticky prověřit své znalosti (např. znalost čísel tísňového volání, rizika dopravy, znalost dopravních značek, postup při evakuaci, zásady první pomoci v praxi a další). Vše bylo připraveno formou soutěže ve skupinkách, kde nejlepší družstva byla vyhodnocena a oceněna sladkými odměnami.

Branný den jsme si všichni užili a i když už bychom si dokázali poradit, věříme, že se nám nehody budou vyhýbat. 

20190621_094734.jpg 20190621_095450.jpg 20190621_101908.jpg 20190621_103946.jpg 20190621_105411.jpg 20190621_110220.jpg