Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Projektový den – Karel Zeman

Dne 30. dubna se ve třídě 4. A konal projektový den na téma „Režisér Karel Zeman“.

V českém jazyce jsme si tohoto významného režiséra představili, přečetli si jeho životopis, dozvěděli jsme se mnohé zajímavé informace z jeho soukromého i profesního života. Zjistili jsme, jaká ocenění za svou práci získal, a zhlédli krátký dokument. V hodině vlastivědy si žáci vyhledali informace o historických událostech, které se za jeho života udály, a na mapách vyhledali místa ve světě, která díky své práci navštívil. Ve dvou hodinách estetické výchovy jsme si pustili různé ukázky z jeho filmové tvorby, debatovali o jeho díle a v závěru si žáci vytvořili jednoduché portfolio, do kterého si zapsali základní údaje z režisérova života, názvy filmů a k nim si nakreslili obrázky. K portfoliu se budeme ještě vracet a pracovat s ním i v dalších hodinách.