Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Projektový den "Odpady"

Dne 17. dubna 2019 pořádala naše škola projektový den „Odpady“ určený žákům 2. stupně. Nejdříve se všichni dozvěděli více informací o třídění odpadů a o jejich recyklaci. Shlédli videa zaměřená na problémy s plastovým odpadem. Žáci 6. a 9. ročníku vytvořili plakáty s tematikou třídění domovního odpadu.

Poté se všichni přesunuli do Komenského sadu, kde na jednotlivých stanovištích plnili úkoly související s tříděním a recyklací odpadů. Největšího bodového výsledku dosáhlo družstvo ve složení Zdeněk Jedinák, Kamila Grešková, Julie Holubová a Michaela Miková.
 Na závěr projektového dne shlédli žáci snímek oceněný na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 2017 s názvem „Život na hromadě plastů“, který vypráví o životě čínské rodiny živící se recyklací plastového odpadu.