Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Slavíme Den Země

Všechny třídy školy v pátek 26. dubna věnovaly celou dobu výuky naší planetě Zemi a jejímu svátku.

Prvňáci Den Země strávili ve škole.

1. A: S dětmi jsme si povídali, proč naše planeta „slaví“ svátek, co se nám na Zemi líbí a nelíbí, co každý z nás může udělat pro to, aby se nám na Zemi hezky žilo. Pak už jsme začali s výrobou papírové planety Země.

1. B: Vyprávěli jsme si, jak lidé ničí Zemi a jak bychom jí mohli naopak pomoci. Děti nakreslily obrázek a označily ho veselým nebo smutným smajlíkem. Naučily se třídit různé druhy odpadů. Vyfocené předměty na kartičkách vkládaly postupně do malých výukových popelnic příslušné barvy. Poté si v pracovním listě vyzkoušely, co se naučily. Na závěr si oblékly pracovní rukavice a uklidily drobné odpadky na školním hřišti a v jeho okolí. Za odměnu si pak zahrály hry a soutěže.

Třídy 2. A, 3. A a 4.A zúčastnily akce Den Země, která se konala v Komenského sadech v Ostravě. První vyučovací hodinu jsme strávili ve třídě, kde jsme se věnovali teoretické části. Následně jsme se odebrali do parku, kde při příchodu žáci obdrželi soutěžní karty s natištěnými stanovišti, která měli postupně procházet. Po splnění všech úkolů přinesli vyplněnou kartu ke kontrole a mohli si vybrat různé drobné dárky. Na jednotlivých stanovištích se tak žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací, například kolik cukru obsahují různé potraviny, jak třídit správně odpad, co všechno se dá v přírodě změřit, co se dá z recyklovaného odpadu vyrobit apod. Nakonec si děti užily zábavu na přilehlých hřištích, kde využily třeba trampolíny, ping-pong, florbal, koloběžky a mnoho dalších sportovních aktivit. Tuto akci rádi navštívíme i v příštím roce.

I druhý stupeň vyrazil do Komenského sadů v Ostravě, aby se připojil k oslavám Dne Země! Středisko volného času v Moravské Ostravě ve spolupráci s Ostravskou univerzitou připravilo mnoho zajímavých aktivit a my se těšili, jak si užijeme den plný zážitků při poznávání světa kolem nás s možností informovat se o environmentální tematice a ještě si odnést pár drobných odměn za splnění jednotlivých disciplín. A jelikož nám sluníčko přálo, přesouvali se jednotlivci i skupinky mezi rozesetými stanovišti a plnili soutěžní karty razítky. Neopomenuli také využít mnoha sportovišť, kde si mohli vyzkoušet rozličné sporty, kupříkladu jumping, badminton, opičí dráhu aj. Jelikož je tato akce mezi našimi žáky velmi oblíbena, určitě ji navštívíme i v příštím roce. My naši Zemi totiž milujeme a přejeme jí jen to dobré!!! smile

 Pár fotek z 1. A a z Komenského sadů.

IMG_20190426_091457.jpg IMG_20190426_091511.jpg IMG_20190426_091517.jpg IMG_20190426_091524.jpg IMG_20190426_091528.jpg IMG_20190426_101952.jpg IMG_20190426_101955.jpg IMG_20190426_102010.jpg IMG_20190426_102013.jpg IMG_20190426_102018.jpg IMG_20190426_103856.jpg IMG_20190426_103900.jpg IMG_20190426_103912.jpg
20190426_095318.jpg 20190426_113309.png 20190426_120248.png