Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Vánoční ringo 2021

Po dvouleté pauze zaviněné covidovou pandemií a distanční výukou, se opětovně vrátila tradiční předvánoční akce, vánoční ringo. Letos se oblíbeného ringa zúčastnil sice menší množství družstev, ale vše nahradila kvalita a zarputilost jednotlivých kolektivů od 4. po 9. třídu. Smíšená tříčlenná družstva (v případě 4. ročníku bylo členů nepatrně více) mezi sebou soutěžila nejen o drobné věcné ceny, ale především o právo být zapsán na pamětní totem, Totem vítězů. A jak vše dopadlo? Absolutními vítězkami se překvapivě staly dívky z 8. třídy ve složení Tereza I., Tereza O. a Michaela Š. Vítězkám gratulujeme, ostatním zúčastněným děkujeme za jejich soutěžení v duchu fair-play. Diváky oceňme za jejich neutuchající povzbuzování a elektrizující atmosféru, kterou dokázali vytvořit svým spolužákům. Všem přejeme šťastné a veselé Vánoce a do nového roku jen to dobré.