Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Závěr školního roku se blíží

Jako každý školní rok i letos jsme jeden z posledních školních dnů věnovali připomenutí jak se správně chovat za mimořádných událostí. Po teoretickém úvodu se školou rozezněl cvičný poplach. Ten zahájil praktickou část. Všechny třídy v potřebném čase opustily učebny a seřadily se před školou. Následovala soutěžní část, při které jednotlivá družstva plnila úkoly na stanovištích v Komenského sadech.

Následující den jsme se ve škole zaměřili na Zdravou výživu. Společně jsme diskutovali o významu zdravé výživy, o vhodném stravování dětí, o pitném režimu a onemocněních spojených se špatnými stravovacími návyky. Některé třídy měly diskuzi spojenou i s ochutnávkou. V rámci podpory zdravé výživy je od r. 2013 naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol, který se od r. 2017 spojil s projektem Mléko do škol. Žáci již 5 let dostávají pravidelně ovoce, zeleninu, ovocné šťávy, ovocné pyré a také neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky.