Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Živá knihovna povolání v STC

Začátek nového školního roku je v deváté třídě tradičně spojen s několika akcemi, které cílí na další možnosti studia a následného uplatnění po ukončení základní školní docházky. Již po několikáté tak mohli žáci 9. ročníku navštívit akci v STC s názvem Živá knihovna povolání a studijních možností.

Stejně jako v předchozích letech se i tentokráte žáci seznámili s různými studijními obory, možnostmi studia na tamějších školách a žádanými profesemi napříč Moravskoslezským krajem. V Divadle vědy Světa techniky tak byly k vidění obory jako železničář, pivovarník, malíř a natěrač, asistent zubního technika, nutriční terapeut, oděvník, cukrář, kosmetička a kadeřnice či nástrojař. Vše bylo také dokresleno praktickými ukázkami v prostorách celé budovy. A aby si žáci mohli odnést i něco jiného než praktické rady k jejich budoucímu studiu, nachystali organizátoři celé akce i malou tombolu o věcné ceny.

My však ani poté nezaháleli a využili jsme možnosti navštívit nově připravenou interaktivní výstavu Crash!!! Ta je zaměřena na dopravní výchovu, informuje o nevhodném chování jedinců ve stále narůstajícím provozu, ukazuje, kam až může nerozvážné jednání chodců, cyklistů, řidičů aut či motorek vést…následky mohou být totiž velmi tragické. Celá výstava je doprovázena množstvím exponátů, které si jedinec může sám „osahat“, kupř. simulovaný náraz vozu do zdi ve 30 km rychlosti, brýle vykreslující působení alkoholu v krvi, jeho vliv na řízení a vnímání okolí, jízdu v kolečkovém křesle po ochrnutí dolních končetin, anebo pohled na ležící osobu v kómatu v nemocnici. Pomyslný „vrchol“ pak tvoří rakev pro nebožtíky a fotografie lidí, kteří zůstali po nehodách ochrnutí, anebo nedojeli tam, kam měli…

Doufejme, že žákům výstava otevře oči a zamyslí se nad svým chováním v ulicích našeho města. Ne vždy je mobil v ruce a sluchátka v uších tou nejlepší alternativou na cestě do školy, či z ní. Život máme totiž jen jeden! smile