Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se konají třídní schůzky na pracovišti Gebauerova v 15:00 hodin, na pracovišti Ibsenova ve 14:00 hodin. Zákonným zástupcům žáků poskytnou třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů informace o chování a prospěchu jejich dětí a také informace o aktuálním dění ve škole.