Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Třídní schůzky a volby do Školské rady

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 se konají na obou pracovištích třídní schůzky a také proběhne 2. kolo voleb do Školské rady. Přijďte se dozvědět, jak se vašim dětem daří ve škole a také zvolit členy školské rady z řad rodičů. Hlasovací lístky i potřebné informace dostanete ve vestibulu u hlavního vchodu na každém pracovišti vždy v době provozu sekretariátu a po dobu třídních schůzek.