Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Volby do Školské rady na období 12. 7. 2024 – 11. 7. 2027

23. 4. 2024 vyhlásila ředitelka školy řádné volby členů Školské rady za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce žáků na období 12. 7. 2024 – 11. 7. 2027. Další informace o průběhu voleb najdete na záložce Školská rada.

Ve čtvrtek 23. 5. v provozních hodinách sekretariátu a během třídních schůzek proběhne na obou pracovištích 2. kolo voleb - srdečně zveme zákonné zástupce žáků. Přijďte z navržených kandidátů vybrat členy Školské rady.