Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Vyhlášení ředitelského volna 2. a 3. 5. 2024

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na 2. a 3. května 2024 ředitelské volno z provozních důvodů. Mimo provoz bude i školní klub a školní družina na obou pracovištích.