Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Vyhlášení ředitelského volna na 21. a 22. 12. 2023

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na 21. a 22. prosince 2023 ředitelské volno z provozních důvodů. Mimo provoz bude i školní klub a školní družina na obou pracovištích.

Ve středu 20. prosince 2023 bude výuka ve všech třídách ukončena v 11:40 hodin (po 4. vyučovací hodině). Školní družina i školní klub nebudou v provozu. Po ředitelském volnu následují od 23. prosince 2023 vánoční prázdniny. Vyučování začne v novém roce 2024 ve středu 3. ledna.