Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

Vyhlášení ředitelského volna na 29. 9. 2023

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na pátek 29. září 2023 ředitelské volno z provozních důvodů. Mimo provoz bude i školní klub a školní družina na obou pracovištích.

Ve čtvrtek 28. září je státní svátek (volný den). Vyučování bude pokračovat v pondělí 2. října 2023.